Znanstveno usmjerenje fonetike – ljetni semestar 2016./2017.

I. godina

obavezni kolegiji
nastavnik kolegij nastava PSV ECTS
dr. sc. Nikolaj Lazić Računalna analiza i sinteza govora P+S: UTO 15.30-18.30 u B320 2 2 – 4
dr. sc. Elenmari Pletikos Olof Psihoakustika – seminar
Uvjet: Psihoakustika
S: PET 9.30-11 u B320 – 2 – 5

 

izborni kolegiji
nastavnik kolegij nastava PSV ECTS
dr. sc. Vesna Mildner Neurolinguistics P: ČET 9.30-11 u B 320 2 – – 5
dr. sc. Vesna Mildner
(dr. sc. Adinda Dulčić)
Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja P+V: PON 8-11 u Poliklinici SUVAG 2 – 2 5
dr. sc. Vesna Mildner Metodika individualnog pristupa rehabilitaciji slušanja i govora P+V: ČET 8-9.30 u B320 i u Poliklinici SUVAG 1 – 3 5
dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić
(dr. sc. Gabrijela Kišiček)
Povijest govorništva P+S: SRI 9.30-11.45 u B320
1 2 –
5
dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić
(Iva Bašić, asist.)
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (individualan pristup) P: PET 11-12.30 u B320
V: ČET 10.15-11.45 u B315
1 2 – 5
dr. sc. Elenmari Pletikos Olof Govorničke vrste S: UTO 11-12.30 u B320
– 2 –
5
dr. sc. Arnalda Dobrić Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja P: UTO 8-9.30 u B320 i u Poliklinici SUVAG
V: SRI 8-9.30 u B320 i u Poliklinici SUVAG
2 – 2 5

II. godina

obavezni kolegiji
nastavnik kolegij nastava PSV ECTS
Izrada diplomskog rada 15