Redovni jesenski ispitni rok u akad. god. 2017./2018.

Obvezni kolegiji:

Akustička fonetika 4., 11. i 18.9. u 12 sati, B320
Artikulacijska fonetika + govorne vježbe 3., 10. i 17.9. u 9 sati, B320
Fonetska transkripcija + govorne vježbe 11., 18. i 25.9. u 14 sati, B320
Govorna tehnologija 6., 13. i 27.9. u 12 sati – javiti se na mail
Opća fonetika 4., 11. i 18.9. u 12 sati, B315
Ortoepija hrvatskoga jezika I + govorne vježbe 10., 17. i 24.9. u 10 sati
Govorništvo 11., 18. i 25.9. u 12 sati
Lingvistika govora 4. u 17 sati; 18. i 25.9. u 9 sati, B315
Slušanje i govor 3., 10. i 17.9. u 11 sati, B320 (pisani)
Ortofonija 12., 19. i 26.9. u 11 sati, B320
Razvoj govora 4., 18. i 25.9. u 9 sati, B320 (pisani)
Govornička argumentacija 11., 18. i 25.9. u 11 sati
Metodika govorništva 4. u 17 sati; 18. i 25.9. u 9 sati, B315
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 12., 19. i 26.9. u 11 sati, B320
Govorničke vrste 4., 11. i 18.9. u 12 sati, B315
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (ind. pristup) 10., 17. i 24.9. u 10 sati
Audiologija i spaciocepcija 12., 19. i 26.9. u 12 sati, SUVAG
Audiotehnika 4., 18. i 25.9. u 9 sati, B320
Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja 27.8.; 10. i 24.9. u 12 sati, SUVAG
Metodika individ. pristupa rehabilitaciji slušanja i govora 3., 10. i 17.9. u 11 sati, B320
Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja 3., 10. i 17.9. u 11 sati, B320
Akustička fonetika – seminar 4., 11. i 18.9. u 14 sati, B317
Metodologija znanstvenog rada 29.8.; 5., 19. i 26.9. u 11 sati, B312
Statistika javiti se nastavniku za dogovor
Istraživanje proizvodnje govora 3., 10. i 17.9. u 9 sati, B320
Psihoakustika – seminar 4., 11. i 18.9. u 12 sati, B315
Računalna analiza i sinteza govora 6., 13. i 27.9. u 12 sati – javiti se na mail

Izborni kolegiji:

Fonetika i fonologija 4., 18. i 25.9. u 9 sati, B320
Fonetska korekcija (NM) 4., 18. i 25.9. u 9 sati, B320
Fonetska korekcija izgovora 4., 18. i 25.9. u 9 sati, B320
Govor masovnih medija 12., 19. i 26.9. u 11 sati, B320
Govorništvo za nastavnike (NM) 11., 18. i 25.9. u 12 sati
Istraživanja percepcije govora 29.8.; 5., 19. i 26.9. u 11 sati, B312
Koartikulacija 3., 10. i 17.9. u 12 sati, B317
Neurofonetika 13., 20. i 27.9. u 11 sati
Neurolinguistics 3., 10. i 17.9. u 11 sati, B320 (pisani)
Neverbalna komunikacija 10., 17. i 24.9. u 10 sati
Ortoepija hrvatskoga jezika II 4. u 17 sati; 18. i 25.9. u 9 sati, B315
Povijest govorništva 11., 18. i 25.9. u 10 sati
Proizvodnja govora (NM) 3., 10. i 17.9. u 9 sati, B320
Prozodija riječi i rečenice 4., 11. i 18.9. u 12 sati, B315
Psihoakustika 4., 11. i 18.9. u 12 sati, B315
Research into speech perception 29.8.; 5., 19. i 26.9. u 11 sati, B312
Retorika i stilistika 4. u 17 sati; 18. i 25.9. u 9 sati, B315
Speech and movement 3., 10. i 17.9. u 11 sati, B320
Teorija informacije i komunikacije 6., 13. i 27.9. u 12 sati – javiti se na mail
Učenje stranog jezika 11., 18. i 25.9. u 14 sati, B320