Redovni zimski ispitni rok u akad. god. 2017./2018.

Obvezni kolegiji:

Akustička fonetika 6., 13. i 20.2. u 12 sati, B320
Artikulacijska fonetika + govorne vježbe 5., 12. i 19.2. u 9 sati, B320
Fonetska transkripcija + govorne vježbe 6., 13. i 20.2. u 14 sati, B320
Govorna tehnologija 1., 8. i 22.2. u 12 sati – javiti se na mail
Opća fonetika 29.1. u 12 sati, B320; 6. i 20.2. u 12 sati, B315
Ortoepija hrvatskoga jezika I + govorne vježbe 29.1.; 5. i 12.2. u 10 sati
Govorništvo 6., 13. i 20.2. u 12 sati
Lingvistika govora 6. i 20.2. u 9 sati, B315
Slušanje i govor 29.1. u 10 sati; 5. i 12.2. u 11 sati, B320 (pisani)
Ortofonija 31.1.; 7. i 14.2. u 11 sati, B320
Razvoj govora 30.1; 6. i 20.2. u 9.45 sati, B320 (pisani)
Govornička argumentacija 6., 13. i 20.2. u 11 sati
Metodika govorništva 6. i 20.2. u 9 sati, B315
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 31.1.; 7. i 14.2. u 11 sati, B320
Govorničke vrste 29.1. u 12 sati, B320; 6. i 20.2. u 12 sati, B315
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (ind. pristup) 29.1.; 5. i 12.2. u 10 sati
Audiologija i spaciocepcija 31.1.; 7. i 21.2. u 12 sati, SUVAG
Audiotehnika 30.1; 6. i 20.2. u 9.45 sati, B320
Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja 29.1.; 5. i 19.2. u 12 sati, SUVAG
Metodika individ. pristupa rehabilitaciji slušanja i govora 31.1.; 14. i 21.2. u 11 sati, B312
Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja 29.1. u 10 sati; 5. i 12.2. u 11 sati, B320
Akustička fonetika – seminar 6., 13. i 20.2. u 14 sati, B317
Metodologija znanstvenog rada 31.1.; 14. i 21.2. u 11 sati, B312
Statistika 6.2. u 16; 13.2. u 18; 20.2. u 10, sve D-7
Istraživanje proizvodnje govora 5., 12. i 19.2. u 9 sati, B320
Psihoakustika – seminar 29.1. u 12 sati, B320; 6. i 20.2. u 12 sati, B315
Računalna analiza i sinteza govora 1., 8. i 22.2. u 12 sati – javiti se na mail

Izborni kolegiji:

Fonetika i fonologija 29.1. u 10 sati; 5. i 12.2. u 11 sati, B320
Fonetska korekcija (NM) 29.1. u 10 sati; 5. i 12.2. u 11 sati, B320
Fonetska korekcija izgovora 29.1. u 10 sati; 5. i 12.2. u 11 sati, B320
Istraživanja percepcije govora 31.1.; 14. i 21.2. u 11 sati, B312
Govor masovnih medija 31.1.; 7. i 14.2. u 11 sati, B320
Govorništvo za nastavnike (NM) 6., 13. i 20.2. u 12 sati
Koartikulacija 5., 12. i 19.2. u 12 sati, B317
Neurofonetika 1., 8. i 15.2. u 11 sati (umjesto 15.2. rok će biti 22.2. u 10 sati, B320
Neurolinguistics 29.1. u 10 sati; 5. i 12.2. u 11 sati, B320 (pisani)
Neverbalna komunikacija 29.1.; 5. i 12.2. u 10 sati
Ortoepija hrvatskoga jezika II 6. i 20.2. u 9 sati, B315
Povijest govorništva 6., 13. i 20.2. u 10 sati
Proizvodnja govora (NM) 5., 12. i 19.2. u 9 sati, B320
Prozodija riječi i rečenice 29.1. u 12 sati, B320; 6. i 20.2. u 12 sati, B315
Psihoakustika 29.1. u 12 sati, B320; 6. i 20.2. u 12 sati, B315
Research into speech perception 31.1.; 14. i 21.2. u 11 sati, B312
Retorika i stilistika 6. i 20.2. u 9 sati, B315
Teorija informacije i komunikacije 1., 8. i 22.2. u 12 sati – javiti se na mail
Učenje stranog jezika 6., 13. i 20.2. u 14 sati, B320