Dopusnice i izmjene programa

Dopusnice

Dopusnica za izvođenje preddiplomskoga sveučilišnog studija Fonetika (dvopredmetni) – klasa: UP/I-602-04/05-16/505, urbroj: 533-07-05-2 od 16. lipnja 2005.

Dopusnica za izvođenje diplomskoga sveučilišnog studija Fonetika (dvopredmetni) – klasa: UP/I-602-04/05-16/554, urbroj: 533-07-05-2 od 16.

Dopusnica za izvođenje diplomskoga sveučilišnog studija Fonetika (dvopredmetni); smjerovi: rehabilitacija govora i slušanja, govorništvo i znanstveno usmjerenje fonetike – klasa: UP/I-602-04/05-16/00554, urbroj: 533-07-11-0006 od 28. srpnja 2011.

Očitovanje – Dopusnica za diplomski sveučilišni studij Fonetika (dvopredmetni); smjerovi: rehabilitacija slušanja i govora, govorništvo i znanstveno usmjerenje fonetike – klasa: UP/I-602-04/05-16/00554, urbroj: 533-07-12-0008 od 11. lipnja 2012.

Odobrene izmjene

Fakultetsko vijeće 16. lipnja 2016.

Preddiplomski studij

1. Akustička fonetika (P4 / S0 / V0 / ECTS 6): obvezni kolegij

Nositelj: dr. sc. Nikolaj Lazić, izv. prof.
Izvođači: dr. sc. Nikolaj Lazić, izv. prof. i dr. sc. Marko Liker, doc.
IZMJENA: nositelj postaje dr. sc. Marko Liker, doc., a izvođači dr. sc. Marko Liker, doc. i dr. sc. Arnalda Dobrić, doc.

2. Artikulacijska fonetika + Govorne vježbe (P2 / S0 / V2 / ECTS 6): obvezni kolegij

Nositelj: dr. sc. Marko Liker, doc.
Izvođači: dr. sc. Marko Liker, doc. i dr. sc. Ines Carović, poslijedok.
IZMJENA: dr. sc. Ines Carović, poslijedok. izvodi vježbe i u idućoj akademskoj godini (zbog rodiljnog dopusta dr. sc. Ane Vidović Zorić, poslijedok.)

3. Fonetika i fonologija (P2 / S0 / V0 / ECTS 3): izborni kolegij

Nositelj: dr. sc. Vesna Mildner, red. prof.
Izvođač: dr. sc. Arnalda Dobrić, doc.
IZMJENA: dr. sc. Arnalda Dobrić doc. postaje nositelj kolegija

4. Neverbalna komunikacija (P1 / S2 / V0 / ECTS 5): izborni kolegij

Nositelj: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, red. prof.
Izvođač: dr. sc. Gabrijela Kišiček, viša asist.
IZMJENA: predavanja i seminar izvodit će Iva Pavić, mag.

5. Opća fonetika (P3 / S0 / V1 / ECTS 5): obvezni kolegij

Nositelj: dr. sc. Elenmari Pletikos Olof, doc.
Izvođač: dr. sc. Elenmari Pletikos Olof, doc.
IZMJENA: dr. sc. Elenmari Pletikos Olof, doc. izvodi vježbe i u idućoj akademskoj godini (zbog rodiljnog dopusta dr. sc. Ane Vidović Zorić, poslijedok.)

6. Ortoepija hrvatskoga jezika 1 + govorne vježbe (P0 / S2 / V1 / ECTS 5): obvezni kolegij

Nositelj: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, red. prof.
Izvođač: dr. sc. Jelena Vlašić Duić, doc.
IZMJENA: seminar i vježbe održavat će Iva Pavić, mag.

7. Fonetska korekcija izgovora (P1 / S0 / V1 / ECTS 4): izborni kolegij

Nositelj: dr. sc. Vesna Mildner, red. prof.
Izvođač: dr. sc. Arnalda Dobrić, doc.
IZMJENA: održavat će se samo u zimskom semestru, a nastavu će izvoditi dr. sc. Arnalda Dobrić, doc., koja je prošle godine nastavu održavala u ljetnom semestru
NAPOMENA: prošle akademske godine nastava se održavala u oba semestra

8. Razvoj govora (P2 / S2 / V0 / ECTS 3): obvezni kolegij

Nositelj: dr. sc. Vesna Mildner, red. prof.
Izvođač: dr. sc. Vesna Mildner, red. prof. i dr. sc. Diana Tomić, poslijedok.
IZMJENA: nastavu će izvoditi dr. sc. Vesna Mildner, red. prof.

9. Slušanje i govor (P2 / S0 / V2 / ECTS 6): obvezni kolegij

Nositelj: dr. sc. Vesna Mildner, red. prof.
Izvođači: dr. sc. Vesna Mildner, red. prof. i dr. sc. Arnalda Dobrić, doc.
IZMJENA: preraspodjela načina izvođenja u okviru postojeće satnice (36P+24V)

10. Teorija informacije i komunikacije (P2 / S0 / V0 / ECTS 5): izborni kolegij

Nositelj: dr. sc. Nikolaj Lazić, izv. prof.
Izvođač: dr. sc. Nikolaj Lazić, izv. prof.
IZMJENA: ne izvodi se u akad. god. 2016./2017.

11. Psihoakustika (P2 /S1 /V1/ ECTS 5): izborni kolegij

Nositelj: dr. sc. Elenmari Pletikos Olof, doc.
Izvođač: dr. sc. Elenmari Pletikos Olof, doc.
IZMJENA: održava se u ljetnom semestru

12. Neurofonetika (P2 / S2 /V0 / ECTS 5): izborni kolegij

Nositelj: dr. sc. Elenmari Pletikos Olof, doc.
Izvođač. dr. sc. Ane Vidović Zorić, poslijedok.
IZMJENA: održava se u ljetnom semestru (prošle godine se nije održavala zbog rodiljnog dopusta)

13. Prozodija riječi i rečenice (1P/2S, 4 ECTS): izborni kolegij

Nositelj i izvođač: dr. sc. Elenmari Pletikos Olof, doc.
NOVI KOLEGIJ

14. Retorika i stilistika (1P/2S, 4 ECTS): izborni kolegij

Nositelj i izvođač: dr. sc. Jelena Vlašić Duić, doc.
NOVI KOLEGIJ

15. Govor i pokret (2P/1S, 4 ECTS): izborni kolegij

Nositelj i izvođač: dr. sc. Arnalda Dobrić, doc.
NOVI KOLEGIJ

 Diplomski studij

1. Metodika govorništva (P2 / S0 / V2 / ECTS 5): obvezni kolegij

Nositelj: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, red. prof.
Izvođač: dr. sc. Jelena Vlašić Duić, doc.
IZMJENA: dr. sc. Jelena Vlašić Duić doc. postaje nositelj kolegija

2. Metodika fonetske njege glasa i izgovora (individualan pristup) (P1 / S0 / V2 / ECTS 5): obvezni kolegij

Nositelj: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, red. prof.
Izvođači: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, red. prof. i dr. sc. Diana Tomić, poslijedok.
IZMJENA: vježbe će umjesto dr. sc. Diane Tomić, poslijedok. održavati Iva Pavić, mag.

3. Metodika individualnog pristupa rehabilitaciji slušanja i govora (P1 / S0 / V3 / ECTS 5): obvezni kolegij

Nositelj: dr. sc. Vesna Mildner, red. prof.
Izvođač: dr. sc. Vesna Mildner, red. prof.
IZMJENA: preraspodjela načina izvođenja u okviru postojeće satnice (5P+55V)

4. Psihoakustika – seminar (P0 / S2 / V0 / ECTS 5): obvezni kolegij

Nositelj: dr. sc. Nikolaj Lazić, izv. prof.
Izvođač: dr. sc. Nikolaj Lazić, izv. prof.
IZMJENA: nositelj i izvođač postaje dr. sc. Elenmari Pletikos Olof, doc.

5. Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja (P2 / S0 / V2 / ECTS 5): obvezni kolegij

Nositelj: dr. sc. Vesna Mildner,  red. prof.
Izvođači: dr. sc. Vesna Mildner,  red. prof., dr. sc. Arnalda Dobrić, doc. i vanjski suradnici dr. sc. Sanja Vlahović, mr. sc. Branka Šindija i dr. sc. Robert Trotić, red. prof.
IZMJENA: nositelj postaje dr. sc. Arnalda Dobrić, doc., a nastavu će izvoditi dr. sc. Arnalda Dobrić, doc. i vanjski suradnici dr. sc. Sanja Vlahović, mr. sc. Branka Šindija i dr. sc. Robert Trotić, red. prof.

6. Audiotehnika (P2 / S0 / V2 / ECTS 5): obvezni kolegij

Nositelj: dr. sc. Nikolaj Lazić, izv. prof.
Izvođači: dr. sc. Diana Tomić, poslijedok. i vanjski suradnici Davor Šušković, dipl. ing. i Ivana Šušković, prof.
IZMJENA: nastavu će izvoditi dr. sc. Nikolaj Lazić, izv. prof. i vanjski suradnici Davor Šušković, dipl. ing. i Ivana Šušković, prof.

7. Akustička fonetika – seminar (P0 / S2 / V0 / ECTS 5): obvezni kolegij

Nositelj: dr. sc. Nikolaj Lazić, izv. prof.
Izvođač: dr. sc. Nikolaj Lazić, izv. prof.
IZMJENA: nositelj postaje dr. sc. Marko Liker, doc., a nastavu će izvoditi dr. sc. Marko Liker, doc. i dr. sc. Jelena Vlašić Duić doc.

Fakultetsko vijeće 18. veljače 2016.

Preddiplomski studij

 • Neurofonetika (2P/2S, 5 ECTS) – “zamrzavanje” izbornog kolegija u akad. god. 2015./2016.

Fakultetsko vijeća 20. svibnja 2015.

Preddiplomski studij

1. Fonetska korekcija izgovora (P1 / S0 / V1 / ECTS 4): izborni kolegij

Nositelj: dr. sc. Vesna Mildner, red. prof.
Izvođač: dr. sc. Arnalda Dobrić, v. asist.
IZMJENA: održavat će se i u ljetnom semestru (u prošloj akademskoj godini održavao se samo u zimskom semestru, a u idućoj akademskoj godini održavat će se u oba semestra)
NAPOMENA: održavanje istog predmeta u zimskom semestru ostaje bez ikakvih promjena, što znači da je izvođač u zimskom semestru i dalje dr. sc. Diana Tomić, poslijedok.

2. Govor masovnih medija (P1 / S2 / V0 / ECTS 5): izborni kolegij

Nositelj: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, red. prof.
Izvođač: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, red. prof.
IZMJENA: ostaje zamrznut i u idućoj akademskoj godini

3. Ortoepija hrvatskoga jezika 1 + govorne vježbe (P0 / S2 / V1 / ECTS 5): obvezni kolegij

Nositelj: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, red. prof.
Izvođači: Iva Pavić, mag.
IZMJENA: seminar i vježbe održavat će dr. sc. Jelena Vlašić Duić, doc.

4. Neverbalna komunikacija (P1 / S2 / V0 / ECTS 5): izborni kolegij

Nositelj: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, red. prof.
Izvođač: Iva Pavić, mag.
IZMJENA: predavanja i seminar izvodit će dr. sc. Gabrijela Kišiček, poslijedok.

5. Ortoepija hrvatskoga jezika 2 (P2 / S1 / V0 / ECTS 5): izborni kolegij

Nositelj: dr. sc. Jelena Vlašić Duić, doc.
Izvođač: dr. sc. Jelena Vlašić Duić, doc.
IZMJENA: umjesto u zimskom održavat će se u ljetnom semestru

6. Psihoakustika (P2 / S1 / V1 / ECTS 5): izborni kolegij

Nositelj: dr. sc. Elenmari Pletikos Olof, doc.
Izvođač: dr. sc. Elenmari Pletikos Olof, doc.
IZMJENA: ostaje u zimskom semestru (prošle je godine prebačen u zimski semestar)

7. Učenje stranog jezika (P2 / S0 / V0 / ECTS 3): izborni kolegij

Nositelj: dr. sc. Vesna Mildner, red. prof.
Izvođač: dr. sc. Ines Carović, poslijedok.
IZMJENA: osvježavanje obavezne i izborne literature (ukupno opterećenje studenta ostaje nepromijenjeno)

Diplomski studij

1. Scenski govor (P2 / S0 / V0 / ECTS 4): izborni kolegij

Nositelj: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, red. prof.
Izvođač: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, red. prof.
IZMJENA: zamrzava se u idućoj akademskoj godini

4. Metodika fonetske njege glasa i izgovora (individualan pristup) (P1 / S0 / V2 / ECTS 5): obvezni kolegij (smjer Govorništvo)

Nositelj: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, red. prof.
Izvođači: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, red. prof., Iva Pavić, mag.
IZMJENA: vježbe će umjesto Ive Pavić, mag. održavati dr. sc. Diana Tomić, poslijedok.

8. Istraživanja percepcije govora (P0 / S2 / V0 / ECTS 3): izborni kolegij

Nositelj: dr. sc. Vesna Mildner, red. prof.
Izvođač: dr. sc. Vesna Mildner, red. prof.
IZMJENA: održavat će se u zimskom semestru (bio je otkazan u prošloj akademskoj godini zbog bolesti)

9. Research into speech perception (P1 / S1 / V0 / ECTS 5): izborni kolegij na engleskom

Nositelj: dr. sc. Vesna Mildner, red. prof.
Izvođač: dr. sc. Vesna Mildner, red. prof.
IZMJENA: održavat će se u zimskom semestru (bio je otkazan u prošloj akademskoj godini zbog bolesti)

11. Audiotehnika (P2 / S0 / V2 / ECTS 5): obvezni kolegij (smjer Rehabilitacija slušanja i govora)

Nositelj: dr. sc. Nikolaj Lazić, izv. prof.
Izvođači: dr. sc. Diana Tomić, poslijedok., mr. sc. Vladimir Kozina
IZMJENA: promjena vanjskog suradnika (umjesto mr. sc. Vladimira Kozine u nastavi će sudjelovati Davor Šušković, dipl. ing. i Ivana Šušković, prof.) i izvođača (izvođači u akad. god. 2015./16.: dr. sc. Nikolaj Lazić, izv. prof., dr. sc. Diana Tomić, poslijedok., Davor Šušković, dipl. ing. i Ivana Šušković, prof.)

Fakultetsko vijeće 27. lipnja 2014.

Preddiplomski studij fonetike

 • Govor masovnih medija (1P/2S, 5 ECTS) – “zamrzavanje” izbornog kolegija u akad. god. 2014./2015.
 • Fonetska korekcija izgovora (1P/1V, 4 ECTS) – ukida se status obveznog izbornog predmeta za smjer rehabilitacija slušanja i govora. Kolegij zadržava status izbornog predmeta na preddiplomskom studiju fonetike i za filologe (C1); predlaže se “zamrzavanje” izbornog kolegija u ljetnom semestru
 • Psihoakustika (2P/1S/1V, 5 ECTS) – predlaže se promjena semestra: kolegij ljetnog semestra izvodit će se u zimskom semestru (samo u ak. god. 2014./2015.)
 • Lingvistika govora (4P, 5 ECTS) – predlaže se promjena načina provjere znanja: pismeno provjeravanje znanja tijekom semestra provodi se dvama kolokvijima. Pismenom i usmenom dijelu ispita pristupaju studenti koji nisu dobili prolaznu ocjenu na kolokvijima ili nisu zadovoljni dobivenom ocjenom.
 • Opća fonetika (3P/1V, 5 ECTS) – predlaže se promjena načina provjere znanja: kontinuirano praćenje i vrednovanje rada studenata tijekom semestra, pismeni i usmeni ispit. Znanje se tijekom semestra provjerava trima pismenim kolokvijima, izradom zadataka analize govornih članaka i slojeva te sudjelovanjem u vježbama. Pismenom i usmenom ispitu pristupaju studenti koji nisu dobili prolaznu ocjenu na provjerama znanja tijekom semestra; promjena suradnika na kolegiju: vježbe će izvoditi znanstvena novakinja Ana Vidović Zorić (povratak s rodiljnog dopusta)
 • Učenje stranog jezika (2P, 3 ECTS) – promjena nositelja i suradnika na kolegiju: za nositeljicu kolegija predlaže se prof. dr. sc. Vesna Mildner a nastavu će izvoditi znanstvena novakinja Ines Carović
 • Neurofonetika (2P/2S, 5 ECTS) – promjena nositelja i suradnika na kolegiju: za nositeljicu kolegija predlaže se doc. dr. sc. Elenmari Pletikos Olof a nastavu će izvoditi znanstvena novakinja Ana Vidović Zorić
 • Fonetska transkripcija + Govorne vježbe (2P/1S/1V, 6 ECTS) – promjena nositelja na kolegiju: za nositelja kolegija predlaže se doc. dr. sc. Marko Liker.
 • Artikulacijska fonetika + Govorne vježbe (2P/2V, 6 ECTS) – predlaže se promjena suradnika na kolegiju: artikulacijske vježbe će izvoditi znanstvena novakinja Ana Vidović Zorić (povratak s rodiljnog dopusta)
 • U skladu s propisima i praksom fakulteta izborni kolegiji s preddiplomskog studija neće biti ponuđeni kao izborni kolegiji na diplomskoj razini.

Diplomski studij fonetike, smjer govorništvo

 • Metodika fonetske njege glasa i izgovora (individualan pristup) (15P/30V, 5 ECTS) predlaže se promjena statusa izbornog predmeta u obvezni za smjer govorništvo a ostaje izborni za ostala dva smjera na diplomskom studiju fonetike do popunjenja kvote. Budući da je navedeni kolegij metodički, dinamika studiranja je rezultirala time da su svi studenti na smjeru govorništva upisivali i polagali navedeni kolegij.
 • Govorničke vrste (2S, 5 ECTS) – predlaže se promjena načina provjere znanja: Kontinuirano praćenje i vrednovanje rada studenata tijekom semestra. Znanje se tijekom semestra provjerava dvama pismenim kolokvijima i pisanim seminarskim radom. Pismenom i usmenom ispitu pristupaju studenti koji nisu dobili prolaznu ocjenu na provjerama znanja tijekom semestra i nisu zadovoljili seminarskim radom.

  Fakultetsko vijeće 23. svibnja 2013.

  Preddiplomski studij fonetike

  • Opća fonetika, (3P/1V, 5 ECTS) kolegij zimskog semestra izvodit će se u ljetnom semestru (samo u ak. god. 2013./2014.)
  • Psihoakustika, (4P, 5 ECTS) predlaže se izmjena u raspodjeli sati, tako da bude 2P/1S/1V
  • Učenje stranog jezika, (2P, 3 ECTS) umjesto izborni kolegij u ponudi od 3. do 6. semestra, predlaže se izborni kolegij za zimski semestar; predlaže se promjena načina provjere znanja, treba biti dva kolokvija ili ako student ne zadovolji na kolokvijima, mora pristupiti pismenom ispitu
  • Neurofonetika, (2P/2S, 5 ECTS) umjesto izborni kolegij u ponudi od 3. do 6. semestra, predlaže se izborni kolegij za ljetni semestar

  Diplomski studij fonetike, smjer rehabilitacija slušanja i govora

  • Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja, predlaže se promjena uvjeta, umjesto odslušan kolegij Poremećaji slušanja i govora ili poznavanje anatomije i fiziologije slušnog aparata treba biti odslušan kolegij iz poremećaja slušanja i govora ili poznavanje anatomije i fiziologije slušnog aparata
  • Fonetska korekcija izgovora, (1P/1V, 4 ECTS) predlaže se status obveznog izbornog kolegija za smjer rehabilitacija slušanja i govora, a izborni kao i dosad za preddiplomski studij fonetike, ostale smjerove diplomskog studija i za filologe (C1)

  Diplomski studij fonetike, smjer govorništvo

  • Studentima koji žele upisati diplomski studij fonetike, smjer govorništva, a nisu završili preddiplomski studij fonetike, trebaju umjesto razlikovnog predmeta Slušanje i govor upisati i položiti Govorništvo
  • Metodika fonetske njege glasa i izgovora (individualan pristup), (15P+0S+15V+hospitacije 15, 5 ECTS) predlaže se izmjena, tako da bude 15P/0S/30V
  • Govorničke vrste, uz status obveznog kolegija, dodaje se i status izbornog kolegija za ostala dva smjera na diplomskom studiju fonetike i studente fakulteta (D2); kolegij zimskog semestra izvodit će se u ljetnom semestru; predlaže se promjena uvjeta, umjesto upisan 7. semestar treba biti nema uvjeta
  • Govornička argumentacija, uz status obveznog kolegija, dodaje se i status izbornog kolegija za ostala dva smjera na diplomskom studiju fonetike; predlaže se promjena uvjeta, umjesto upisan 7. semestar treba biti nema uvjeta
  • Metodika podučavanja govorništva, (15P/0S/45V, 5 ECTS) predlaže se izmjena u raspodjeli sati, tako da bude 30P/0S/30V; naziv kolegija se mijenja i glasi Metodika govorništva; kolegij ljetnog semestra izvodit će se u zimskom semestru; predlaže se promjena uvjeta, umjesto upisan 8. semestar treba biti nema uvjeta
  • Povijest govorništva, kolegij zimskog semestra izvodit će se u ljetnom semestru
  • Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima, kolegij ljetnog semestra izvodit će se u zimskom semestru; predlaže se promjena uvjeta, umjesto upisan 8. semestar treba biti nema uvjeta

  Diplomski studij fonetike, znanstveno usmjerenje fonetike

  • Akustička fonetika – seminar, uz status obveznog kolegija, dodaje se i status izbornog kolegija za ostala dva smjera na diplomskom studiju fonetike
  • Psihoakustika – seminar, uz status obveznog kolegija, dodaje se i status izbornog kolegija za ostala dva smjera na diplomskom studiju fonetike
  • Istraživanje proizvodnje govora, uz status obveznog kolegija, dodaje se i status izbornog kolegija za ostala dva smjera na diplomskom studiju fonetike
  • Računalna analiza i sinteza govora, uz status obveznog kolegija, dodaje se i status izbornog kolegija za ostala dva smjera na diplomskom studiju fonetike
  • Statistika, uz status obveznog kolegija, dodaje se i status izbornog kolegija za ostala dva smjera na diplomskom studiju fonetike

  Fakultetsko vijeće 25. svibnja 2011.

  Prihvaća se uvođenje novog izbornog kolegija: Metodika fonetske njege glasa i izgovora (individualan pristup)

  Fakultetsko vijeće 2. srpnja 2008.

  Prihvaća se izmjena uvjeta:

  • Fonetski opis hrvatskih dijalekata – izborni kolegij
   Uvjeti: Položen ispit iz Fonetske transkripcije + Govorne vježbe (prije: upisan 5. semestar i Fonetska transkripcija)
  • Ortoepija hrvatskoga jezika II – izborni kolegij
   Uvjeti: Položen ispit iz Ortoepije hrvatskoga jezika I + Govorne vježbe (prije: upisan 5. semestar i Ortoepija hrvatskoga jezika I)
  • Slušanje i govor – obvezni kolegij
   Uvjet: Položeni ispiti iz Artikulacijske fonetike + Govorne vježbe i Akustičke fonetike (prije: nema)
  • Hrvatski purizmi i jezična elegancija – izborni kolegij
   1. 1P + 1V (prije – 2V)
   2. Izborni predmet u preddiplomskom studiju (prije: izborni kolegij u diplomskom studiju)

  Prihvaća se uvođenje novog izbornog kolegija: Govorništvo.

  Fakultetsko vijeće 28. rujna 2007.

  Odobrava se izmjena u studijskom programu dvopredmetnog studija fonetike:
  U studijski program dvopredmetnog studija fonetike uvodi se obvezni izborni kolegij za 1. godinu studija. Kolegij se može birati iz izborne ponude Odsjeka za fonetiku (unutarnja izbornost).

  Prihvaćena izmjena time postaje sastavnim dijelom studijskog programa fonetike od ak. godine 2007/2008.

  Fakultetsko vijeće 16. srpnja 2007.

  Prihvaća se promjena vrsta nastave:

  • Neurofonetika 2P+2S (prije – 2P+1S+1V)

  Prihvaća se izmjena uvjeta:

  • Opća fonetika
   Uvjeti: Artikulacijska fonetika + Govorne vježbe, Akustička fonetika i Govorna tehnologija) (prije: upisan 3. semestar)
  • Govorništvo
   Uvjeti: Opća fonetika (prije: upisan 3. semestar)
  • Ortoepija hrvatskoga jezika I + Govorne vježbe
   Uvjeti: nema (prije: upisan 3. semestar)
  • Govor masovnih medija
   Uvjeti: nema (prije: Lingvistika govora)

  Fakultetsko vijeće 28. lipnja 2006.

  Prihvaća se prijedlog promjene uvjeta:

  • Neverbalna komunikacija
   Uvjeti: nema (prije – uvjet: Lingvistika govora)
  • Rečenična prozodija
   Uvjeti: nema (prije – uvjet: Lingvistika govora)
  • Stilistika
   Uvjeti: nema (prije – uvjet: Lingvistika govora)

  Prihvaća se premještanje izbornog kolegija s diplomskog u preddiplomski studij:

  • Učenje stranog jezika
   Izborni kolegij u ponudi od 3. do 6. semestra (prije – od 7. do 9. semestra)

  Prihvaća se promjena vrsta nastave:

  • Akustička fonetika 4P (prije – 3P+1V)
  • Govorna tehnologija 1P+1S+2V (prije – 2P+1S+1V)
  • Psihoakustika 4P (prije – 3P+1V)