III. – Raspored nastave za ljetni semestar ak. god. 2017./2018.

 

obavezni kolegiji
nastavnik kolegij nastava PSV ECTS
dr. sc. Vesna Mildner
(dr. sc. Arnalda Dobrić)
SLUŠANJE I GOVOR
Uvjet: Položeni ispiti iz Artikulacijske fonetike + Govorne vježbe i Akustičke fonetike)
P: PON 9.30-11 u A209
V: SRI 9.30-11 u A209
Ostale vježbe prema dogovoru.
2 – 2 6
dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić
(dr. sc. Gabrijela Kišiček)
GOVORNIŠTVO
Uvjet: Opća fonetika
P: UTO 12.30-14 u A209
S: ČET 14-15.30 u A209
2 2 – 6
dr. sc. Jelena Vlašić Duić LINGVISTIKA GOVORA P: UTO 11-12.30 u A209
P: ČET 9.30-11 u A209
4 – – 5

NAPOMENA:
Slušanje i govor, Govorništvo i Lingvistika govora obvezni su kolegiji na Preddiplomskom studiju fonetike.
Student može birati semestar (4. ili 6.) u kojem će slušati pojedini kolegij.

 

Izborni kolegiji
nastavnik kolegij nastava PSV ECTS
dr. sc. Vesna Mildner
(dr. sc. Diana Tomić)
Fonetska korekcija izgovora P+V: SRI 11.45-14 u B320
1 – 1
4
dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić
(Iva Bašić, asist.)
Neverbalna komunikacija P+S: PET 8.45-11 u A209
1 2 –
5
dr. sc. Jelena Vlašić Duić Ortoepija hrvatskoga jezika II
Uvjet: Položen ispit iz Ortoepije hrv. jezika I + Gov.vj.
P+S: PET 11-13.15 u B320
2 1 –
5
dr. sc. Elenmari Pletikos Olof Psihoakustika
Uvjet: Akustička fonetika
P+S: UTO 14-15.30 u B320
P+V: PET 13.15-14.45 u B320
2 1 1
5
dr. sc. Elenmari Pletikos Olof
(dr. sc. Ana Vidović Zorić)
Neurofonetika P: UTO 14-15.30 u A209
S: PET 11-12.30 u A209
2 2 –
5
dr. sc. Marko Liker Koartikulacija
Uvjet: Artikulacijska fonetika + Govorne vježbe
P+S: ČET 15.30-17 u A209
1 1 –
3
dr. sc. Arnalda Dobrić Speech and movement P+S: ČET 11-13.15 u B320
2 1 –
4
dr. sc. Arnalda Dobrić
(dr. sc. Diana Tomić)
Fonetika i fonologija P: PON 14-15.30 u D1
2 – –
3
dr. sc. Vlasta Erdeljac
(Davor Krsnik)
Povijest lingvističkih teorija
Uvjet: Opća lingvistika
P+S: PET 10.15-12.30 u A113
2 1 –
5