III. – Raspored nastave za ljetni semestar ak. god. 2016./2017.

obavezni kolegiji
nastavnik kolegij nastava PSV ECTS
dr. sc. Vesna Mildner
(dr. sc. Arnalda Dobrić)
SLUŠANJE I GOVOR
Uvjet: Položeni ispiti iz Artikulacijske fonetike + Govorne vježbe i Akustičke fonetike)
P: PON 9.30-11 u A209
V: SRI 9.30-11 u A209
Ostale vježbe prema dogovoru.
2 – 2 6
dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić
(dr. sc. Gabrijela Kišiček)
GOVORNIŠTVO
Uvjet: Opća fonetika
P: UTO 12.30-14 u A209
S: ČET 14-15.30 u A209
2 2 – 6
dr. sc. Jelena Vlašić Duić LINGVISTIKA GOVORA P: UTO 11-12.30 u A209
P: ČET 9.30-11 u A209
4 – – 5

NAPOMENA:
Slušanje i govor, Govorništvo i Lingvistika govora obvezni su kolegiji na Preddiplomskom studiju fonetike.
Student može birati semestar (4. ili 6.) u kojem će slušati pojedini kolegij.

 

Izborni kolegiji
nastavnik kolegij nastava PSV ECTS
dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić
(Iva Bašić, asist.)
Neverbalna komunikacija P+S: PET 9.30-11.45 u A209
1 2 –
5
Elenmari Pletikos Olof Psihoakustika
Uvjet: Akustička fonetika
P+S: UTO 14-15.30 u B320
P+V: PET 14-15.30 u B320
2 1 1
5
Elenmari Pletikos Olof
(dr. sc. Ana Vidović Zorić)
Neurofonetika P: PON 14-15.30 u D1
S: 1. grupa UTO 14-15.30 u A209
S: 2. grupa ČET 8-9.30 u A209
2 2 –
5
dr. sc. Marko Liker Koartikulacija
Uvjet: Artikulacijska fonetika + Govorne vježbe
P+S: ČET 15.30-17 u A209
1 1 –
3
dr. sc. Arnalda Dobrić Govor i pokret S: PON 11-11.45 u B320
P: ČET 11-12.30 u B320
2 1 –
4
dr. sc. Arnalda Dobrić Fonetika i fonologija P: SRI 11.45-13.15 u B320
2 – –
3