Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Opis kolegija: Jezik u društvu Ispis

Naziv kolegija: Jezik u društvu

Izvođač/ica: dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi, red. prof.

ECTS bodovi: 3

Jezik: njemački

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni

Oblik nastave: 1P+1S

Uvjeti upisa: nema

Ciljevi: sposobnost teorijskog pristupa procesima normiranja jezika i jezične politike te identificiranje međuodnosa sociokulturnih i jezičnih aspekata

Uloga kolegija u kurikulumu: nudi temeljna znanja i kompetencije o funkcioniranju međuuvjetovanosti jezika i društva kao proširenje i specijalizirana dopuna sadržajima obvezatnih lingvističkih kolegija

Korištene metode: analiza i interpretacija lingvističkih tekstova; kontrastivna i sociokulturna analiza i interpretacija novinskih i zakonskih tekstova, reklama

Sadržaj: 1. Uvod; 2.-3. Razvoj sociolingvistike, 4.-5. Nacionalni varijeteti njemačkoga, 6. Jezik kao polisistem; 7.-8. Jezik kao repertoar; 9. -11. Jezik i rod; 12.-14. Jezik reklame; 15. Završna rasprava

Literatura: A. Obvezna: Dieter W. Halwachs, Sociolingvistika, u: Uvod u lingvistiku, Zrinjka Glovacki-Bernardi (ur.), II. prošireno izdanje, Zagreb, 2007., str. 217-245. - Heinrich Löffler: Germanistische Soziolinguistik, Berlin, 1985.

Studentske obveze i kontrola uspjeha: redovita prisutnost, aktivno sudjelovanje, seminarski rad