Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Opis kolegija: Poglavlja iz njemačke književnosti - "Österreichische Gegenwartsliteratur" Ispis

Naziv kolegija: Poglavlja iz njemačke književnosti - "Österreichische Gegenwartsliteratur"

Izvođač/ica: dr. sc. Marijan Bobinac, red. prof.

ECTS bodovi: 3

Jezik: njemački

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni kolegij

Oblik nastave: predavanje

Uvjeti upisa: nema

Ciljevi: U okviru kolegija prikazat će se glavne tendencije u suvremenoj austrijskoj književnosti, tj. u razdoblju od 1945. godine do naših dana. Nakon uvodnog osvrta na noviju austrijsku povijest, napose na nastanak moderne austrijske nacije, uslijedit će rasprava o pojmu „austrijske književnosti“, kako s obzirom na njegov opseg, tako i s obzirom na pokušaje njegova definiranja. Težište predavanje bit će na prikazu glavnih tendencija u suvremenoj austrijskoj književnosti – od snažne vezanosti za starije književne tradicije u poratnom razdoblju i primjeni avangardističkih književnih postupaka u 50-im godinama, preko suočavanja s nacionalsocijalističkom prošlošću, učmalošću austrijske provincije i patrijarhalnim strukturama društva sve do potrage za novom subjektivnošću i do novih čitanja mita u znaku postmoderne. Od autora posebna će se pozornost posvetiti djelima H. v. Doderera, E. Jandla, I. Bachmann, H.C. Artmanna, Th. Bernharda, P. Handkea, W. Bauera, E. Jelinek, P. Turrinija, Ch. Ransmayra, W. Schwaba i dr. Sudionici kolegija pročitat će nekoliko djela navedenih autora.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Uz produbljena znanja o raznim aspektima povijesti austrijske (u širem smislu i njemačke) književnosti te o raznim fenomenima austrijske, te njemačke i europske društvene i kulturne povijesti, apsolviranjem kolegija (a napose radom u seminaru) studenti trebaju steći sljedeća znanja i vještine: analiziranje i interpretiranje književnih tekstova u njihovoj sadržajnoj i formalnoj složenosti; povećanu sposobnost kritičke recepcije relevantne stručne literature i njezine primjene u okviru odabrane teme; sposobnost kritičke refleksije o terminološkim i teorijskim pitanjima tih disciplina.

Korištene metode: predavanje, diskusija, čitanje i kritička analiza tekstova.

Sadržaj: 1. Pojam austrijske književnosti (1-2); 2. Tendencije 1945-60 (3-6); 60-e godine (7-8), 70-e godine (9-10), 80-e godine (11-12), od 90-ih godina do danas (13-15).

Literatura: A. Primarna literatura: Izbor iz austrijske suvremene lirike (Bečka grupa, E. Jandl); Ingeborg Bachmann: Malina; Wolfgang Bauer: Party for six; Peter Handke: Kaspar; Peter Turrini: Das Sauschlachten; Thomas Bernhard: Vor dem Ruhestand; Elfriede Jelinek: Die Klavierspielerin. - - B. Sekundarna literatura: Viktor Žmegač (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Bd. III/2, Königstein, 1984 (S. 695-825); Claudio Magris: Der habsburgische Mythos in der österreichischen Literatur, Salzburg 1966; Wendelin Schmidt-Dengler: Bruchlinien. Vorlesungen zur österreichischen Literatur 1945 bis 1990, Salzburg 1995; Wolfgang Müller-Funk: Komplex Österreich. Fragmente zu einer Geschichte der modernen österreichischen Literatur, Wien 2009.

Studentske obveze i kontrola uspjeha: ispit (pismeni/usmeni).