Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Ispis

DR. SC. VELIMIR PIŠKOREC
redoviti profesor


Adresa: Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku, I. Lučića 3, 10000 Zagreb
Telefon: ++385 (0)1
409 2353
E-pošta:
Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

vpiskorec.jpg

Životopis:

Dr. sc. Velimir Piškorec redoviti je profesor na Katedri za njemački jezik Odsjeka za germanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rođen je 1966. godine u Ðurđevcu. Studirao je germanistiku i anglistiku na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je 2001. doktorirao na temu germanizama u podravskome dijalektu kajkavskoga narječja hrvatskoga jezika. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je od 1993. godine. Stručno se usavršavao na sveučilištima u Njemačkoj i Austriji. Član je uredništava jezikoslovnih časopisa Strani jezici i Suvremena lingvistika te član Upravnog odbora njemačkoga Društva za interlingvistiku (Gesellschaft für Interlinguistik). Suradnik je Istraživačkog središta za njemački jezik u srednjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi DIMOS Sveučilišta u Regensburgu. Obnašao je razne administrativne dužnosti na razini Odsjeka, Fakulteta i Sveučilišta. Od ak. god. 2010./11. voditelj je Poslijediplomskoga doktorskoga studija lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.Znanstveni interesi: 

sociolingvistika, dodirno jezikoslovlje s težištem na hrvatsko-austrijsko/njemačkim jezičnim i kulturnim dodirima, jezična biografistika, ekolingvistika i zaštita ugroženih hrvatskih mjesnih govora te interlingvistika i esperantologija

 


Bibliografija odabranih radova:

- Autorske knjige:

 • (1997): Deutsches Lehngut in der kajkavisch-kroatischen Mundart von Ðurđevec. Frankfurt am Main et al.: Lang, 1997. (= Schriften zur deutschen Sprache in Österreich, Bd. 22, hrsg. von P. Wiesinger), 193 str.
 • (2005): Germanizmi u govorima đurđevečke Podravine. Zagreb: Odsjek za germanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i FF-press, 361 str.
 • (2005): Georgiana: Rasprave i ogledi o đurđevečkom govoru i hrvatskokajkavskoj književnosti. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i FF-press, 155 str.
- Uredničke knjige:
 • (1996): Ðurđevečki zbornik – v povodu 70. obletnice živlejna Ðuke Tomerlina-Picoka. Ðurđevec.
 • (2004): Sprachkontakte und Reflexion (= Zagreber Germanistische Beiträge, Beiheft 7), 2004.
- Odabrani članci:
 • (1994): Österreichisches Deutsch und die Germanismen in der Mundart von Ðurđevec. Sprache – Sprechen – Handeln, Akten des 28. Linguistischen Kolloqiums, Graz 1993, Bd. 2, hrsg. von D. W. Halwachs und I. Stütz. Tübingen: Max Niemeyer, 277-281.
 • (1994): Hrvatsko školstvo u Gradišću jučer i danas. Odjeci javne rasprave o nacrtu Zakona o manjinskom školstvu za Gradišće u Hrvatskim novinama, siječanj – ožujak 1994. Primijenjena lingvistika danas, ur. J. Mihaljević Djigunović, N. Pintarić. Zagreb: HDPL, 178-189.
 • (1995): Hrvatsko prosvjetno nazivlje na primjeru Europskoga prosvjetnog pojmovnika. Prevođenje – suvremena strujanja i tendencije, ur. J. Mihaljević Djigunović, N. Pintarić. Zagreb: HDPL, 281-291.
 • (1997): Sprache und Sprachwissenschaft in Kroatien 1990-1996: eine Bestandsaufnahme. Tendenzen europäischer Linguistik, Akten des 31. Linguistischen Kolloqiums, Bern 1996, hrsg. von J. Strässler. Tübingen: Max Niemeyer, 167-171.
 • (1998): Achtzehn Regeln ohne Ausnahme – Überlegungen zur deutschen Rechtschreibreform. Zagreber Germanistische Beiträge 7 (1998), 109-122.
 • (1999): Od Amazonke do Partizanke – Govori Vladimira Nazora od 1943. do 1946. godine. Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike, ur. L. Badurina i dr. Zagreb-Rijeka: HDPL, 619-630.
 • (2003): Deutsch-kroatische Lehnwortphonologie: Deutsche Lehnwörter in den Dialekten der Podravina. Suvremena lingvistika 29/55-56 (2003), 121-143 (u suautorstvu s Hannesom Scheutzem).
 • (2003): Kroatisch und Serbisch zwischen Verständnis und Missverständnis. Grazer Linguistische Studien 60 (Herbst 2003), 33-42. // TRANS, Nr. 15 (2004).
 • (2004): Vom Sprachkontakt zur Sprachkontaktforschung. Sprachkontakte und Reflexion (= Zagreber Germanistische Beiträge, Beiheft 7), ur. V. Piškorec, 107-121.
 • (2005): Deutsch-kroatischer Sprachkontakt an der Habsburgergrenze. Germanismen in den Dialekten von Podravina. Zagreber Germanistische Beiträge 13 (2005), 285-307 (u suautorstvu s Hannesom Scheutzem).
 • (2005): Čestice u njemačkome: definicije i klasifikacije. Semantika prirodnog jezika i jezik semantike, ur. J. Granić. Zagreb – Split: HDPL, 619-629.
 • (2006): Standard između organskoga govora i planskoga jezika – hrvatski standardni, đurđevečki i esperanto. Strani jezici 1/35 (2006), 51-61. 
 • (2006): Kroatisch-deutscher Kodewechsel in Krležas Drama „Die Glembays“. Germanistik im Kontakt (= Zagreber Germanistische Beiträge, Beiheft 9), ur. S. Lacko Vidulić, D. Moser, S. Turković, 51-61 (u suautorstvu s Kristianom Novakom).
 • (2006): Jezičnobiografski aspekti usvajanja njemačkoga u izbjeglištvu. Strani jezici 3/35 (2006) (u suautorstvu s Marinom Zelić).
 • (2006): Naĝu, naĝu, ŝipo mia – prvi hrvatski esperantski časopis Kroata Esperantisto (1909.-1911.). Jezik i mediji – jedan jezik, više svjetova, ur. J. Granić. Zagreb – Split: HDPL: 563-574.
 • (2006): “Sunčanim stazama”. Autobiografske bilješke o ideologizaciji mladih u socijalizmu. O Titu kao mitu. Proslava dana mladosti u Kumrovcu, ur. N. Škrbić Alempijević i K. Mathiesen Hjemdahl. Zagreb: FF-press i Srednja Europa, 469-476.
 • (2006): Politische Flugblätter in Kroatien – Wahlen 1992. Sprache und Sprachen – Zeitschrift der Gesellschaft für Sprache und Sprachen, 33/34 (2006), 63-76 (u suautorstvu s Nevenkom Petković).
 • (2007): Zapisano živlejne. Prigodom osemdesete obletnice živlejna Ðuke Tomerlina-Picoka. Kaj 3/XL (2007), 41-50. 
 • (2007): Kroatische RemingrantInnen aus Deutschland – Sprachbiografische Skizzen. Akten des XI. Internationalen Germanistenkongresses Paris 2005 «Germanistik im Konflikt der Kulturen», hrsg. von J.-M. Valentin unter Mitarbeit von S. Pesnel, Band 6: Migrations-, Emigrations- und Remigrationskulturen, betreut von F. Boubia, A. Saint-Saveur-Henn und F. Trapp. Bern e. al.: Peter Lang, 177-182.
 • (2007): Iz života i djela Mavra Špicera (1862.-1936.). Našički zbornik 8, ur. Silvija Lučevnjak. Našice: Ogranak Matice hrvatske Našice, 145-210.
 • (2007): Narativni identitet u jezičnobiografskim intervjuima. Jezik i identiteti, ur. Jagoda Granić. Zagreb – Split: HDPL, 457-467.
 • (2008): Germanistische Linguistik in Kroatien. Eine Bestandsaufnahme. Bausteine zur Wissenschaftsgeschichte von Dialektologie / Germanistischer Sprachwissenschaft im 19. und 20. Jahrhundert, hrsg. von P. Ernst. Wien: Praesens Verlag, 113-132 (u suautorstvu sa Slađanom Turkovićem).
 • (2009): Straßennamenänderungen in Kroatien Anfang der 1990er Jahre am Beispiel der Stadt Ðurđevec. Namen und ihr Konfliktpotential im europäischen Kontext, hrsg. von N. Eller, S. Hackl, M. L'upták (= Regensburger Studien zur Namenforschung, hrsg. von W. Janka und M. Prinz, Bd. 4). Regensburg: edition vulpes, 121-130.
 • (2010): Germanizmi u molvarskom govoru. Molve – ljudi, selo i okoliš u dugom trajanju, ur. H. Petrić i M. Kolar. Samobor: Meridijani, 216-237 (u suautorstvu s Anom Kolar). 
 • (2010): O fonologiji planskih jezika s posebnim osvrtom na esperanto. Proizvodnja i percepcija govora, ur. V. Mildner i M. Liker. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za fonetiku; Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva; FF press, 297-312.
 • (2010): Von Volapük zu Spelin. Zum Leben und Werk des kroatischen Plansprachlers Juraj (Georg) Bauer (1848-1900). Die Rolle der Persönlichkeiten in der Geschichte der Plansprachen, hrsg. von S. Fiedler (= Interlinguistische Informationen, Beiheft 17), 99-131.
 • (2011): Sprachbiographien Zagreber Germanistikstudenten. Deutsch in Südost- und Mitteleuropa. Kommunikationsparadigmen im Wandel, ur. Z. Glovacki-Bernardi. Zagreb: Odsjek za germanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 105-120 (u suautorstvu s Kristianom Novakom).
 • (2011): Kroatische Esperanto-Lehrbücher. Autoren, Methoden, Werke. Florilegium Interlinguisticum. Festschrift für Detlev Blanke zum 70. Geburtstag, hrsg. von C. Brosch und S. Fiedler. Frankfurt am Main: Peter Lang, 297-334. 
 • (2012): Terminologische und onomasiologische Aspekte des Spelin. Fachkommunikation – interlinguistische Aspekte, hrsg. von C. Brosch und S. Fiedler (= Interlinguistische Informationen, Beiheft 19), 69-103.
 • (2013): Inter- und Ökolinguistik im Vergleich: Ansätze, Traditionen, Schnittstellen. Plansprachen – ideengeschichtliche Aspekte, hrsg. von C. Brosch und S. Fiedler (= Interlinguistische Informationen, Beiheft 20), 9-32.
 • (2014): Migrantsko iskustvo u djelima đurđevečkoga književnika Slavka Čambe. Didov san. Transgranična iskustva hrvatskih iseljenika, ur. J. Čapo, C. Hornstein-Tomić, K. Jurčević. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 43-75.


Linkovi: