Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet SveuŔiliÜte u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Hodogram: Diplomski studij nederlandistike Ispis

Student na diplomskom studiju nederlandistike upisuje kolegije prema prilo┼żenoj tablici hodograma studija: 

1. semestar broj tjednih sati ECTS bodovi
Suvremeni nizozemski jezik VII 4 (V) 5
Nizozemski kolonijalizam
2 (P) 4
Izborni kolegij*
  3
Izborni kolegij**   3

2. semestar broj tjednih sati ECTS bodovi
Suvremeni nizozemski jezik VIII 4 (V) 5
Od knji┼żevnosti srednjega vijeka do moderne
2 (P) 4
Izborni kolegij*   3
Izborni kolegij**   3

3. semestar broj tjednih sati ECTS bodovi
Suvremeni nizozemski jezik IX
4 (V) 5
Sociolingvistika
2 (P) 4
Izborni kolegij*   3
Izborni kolegij**   3

4. semestar broj tjednih sati ECTS bodovi
Diplomski rad na studiju Nederlandistike
--
15

 

Napomena:
*Student upisuje izborni kolegij u vrijednosti 3 ECTS-a iz ponude izbornih kolegija Odsjeka ili iz ponude izbornih kolegija na razini Fakulteta. (Napomena: Ponuda izbornih kolegija na razini Fakulteta jesu kolegiji koje izvodi bilo koji Odsjek Fakulteta, a namijenjeni su slobodnom upisu od strane studenata Fakulteta, bez obzira na njihov upisani studijski program.)
**Student upisuje izborni kolegij u vrijednosti 3 ECTS-a iz ponude izbornih kolegija Fakulteta.