Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Hodogram: Diplomski studij germanistike - kulturološki smjer Ispis

Student na kulturološkom smjeru diplomskog studija upisuje kolegije prema priloženoj tablici hodograma studija:

1. semestar broj tjednih sati ECTS bodovi
Jezik i kultura 2 (P)
3
Izborni kolegij * 2 3
Izborni kolegij * 2 3
Izborni kolegij * 2 3
Izborni kolegij ** 2 3

2. semestar broj tjednih sati ECTS bodovi
Njemačko-hrvatski jezični dodiri 2 (P)
3
Njemačko-hrvatski književni transferi 2 (P)
3
Izborni kolegij * 2 3
Izborni kolegij * 2 3
Izborni kolegij ** 2 3

3. semestar broj tjednih sati ECTS bodovi
Književnost i mediji 2 (P)
3
Izborni kolegij * 2 3
Izborni kolegij * 2 3
Izborni kolegij * 2 3
Izborni kolegij ** 2 3

4. semestar broj tjednih sati ECTS bodovi
Seminar - konzultacije za diplomande 1 (S)
3
Diplomski rad na studiju Germanistike  x 12

Napomene:
* Izborni kolegiji iz ponude diplomskog studija - kulturološki smjer na Odsjeku za germanistiku: Tijekom diplomskog studija student upisuje izborne kolegije prema vlastitom težištu zanimanja, pri čemu najmanje 2 kolegija moraju biti iz područja književnosti, te najmanje 2 kolegija iz područja jezikoslovlja.
** Izborni kolegij iz ponude diplomskog studija na Odsjeku za germanistiku (A/ iz ponude kulturološkog smjera ili B/ iz ponude drugih smjerova koji su predviđeni i za kulturološki smjer) ili iz opće ponude izbornih kolegija na Filozofskom fakultetu.