Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Hodogram: Diplomski studij germanistike - nastavnički smjer Ispis

NAPOMENA: AKTUALIZIRANA VERZIJA, VRIJEDI OD AKADEMSKE GODINE 2019./2020.

Nastavničke kompetencije 

Na diplomskim studijima nastavničkoga smjera studenti stječu zakonom propisane nastavničke kompetencije (v. https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli). Dio kolegija slušaju u Centru za obrazovanje nastavnika (CZON, v. http://czon2.ffzg.hr/redoviti-studij), a dio na matičnim odsjecima. Ukupan broj bodova iznosi minimalno 60 ECTS-a, od čega je 18 bodova predviđeno za obvezne kolegije u organizaciji CZON-a (v. http://czon.ffzg.hr/redoviti-studij).Ostatak bodova studenti Germanistike stječu kroz metodički blok i školsku praksu (u organizaciji Odsjeka za germanistiku) te izborne kolegije iz ponude nastavničkog modula Odsjeka za germanistiku (v. http://czon.ffzg.hr/redoviti-studij/izborni-kolegiji-na-odsjecima ili iz ponude Centra za obrazovanje nastavnika (v. http://czon.ffzg.hr/redoviti-studij/izborni-kolegiji).

Studenti nastavničkoga smjera diplomskoga studija na Odsjeku za germanistiku upisuju kolegije prema priloženoj tablici hodograma studija:

1. semestar broj tjednih sati ECTS bodovi
Obvezni predmeti:    
1. Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika: Proces usvajanja njemačkog kao drugog i stranog jezika 2 (P) 3
2. Analiza i pripremanje nastave njemačkog kao stranog jezika 2 (S) 2
3. Jezični praktikum I 2 (S) 2
     
Izborni predmeti:     
Izborni kolegij * x
x
Izborni kolegij *

x

x

2. semestar broj tjednih sati  ECTS bodovi
Obvezni predmeti:    
1. Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika: Temeljni principi i postupci podučavanja njemačkog jezika 2 (P) 3
2. Postupci podučavanja znanja i vještina njemačkog jezika 2 (S) 2
3. Jezični praktikum II
2 (S) 2
     
Izborni predmeti:     
Izborni kolegij * x
x
Izborni kolegij *

x

x

3. semestar broj tjednih sati  ECTS bodovi
Obvezni predmeti:     
1. Školska praksa i Praktikum s metodičarom 2 (S)
3
     
Izborni predmeti:     
Izborni kolegij * x
x
Izborni kolegij *

x

x

4. semestar broj tjednih sati  ECTS bodovi
Obvezni predmeti:     
1. Seminar za izradu završnog rada  2 (S)
1
2. Metodika nastave njemačkog jezika 2 (P) 3
Diplomski rad na studiju Germanistike  x
10

Izborni predmeti:
   
Izborni kolegij ** x
x


Napomene:
* Studenti tijekom studija upisuju primarno izborne predmete iz ponude nastavničkoga modula Odsjeka za germanistiku (v. 
http://czon.ffzg.hr/redoviti-studij/izborni-kolegiji-na-odsjecima). Ostale izborne predmete studenti upisuju iz ponude Centra za obrazovanje nastavnika (v. http://czon.ffzg.hr/redoviti-studij/izborni-kolegiji). U slučaju nedostatka bodova, u 3. i 4. semestru studenti mogu upisati i izborne predmete iz ponude kulturološkog smjera na Odsjeku za germanistiku te iz opće ponude izbornih kolegija na Filozofskom fakultetu.

** U 4. semestru student nije dužan upisati izborni kolegij ako i bez toga na kraju 4. semestra može ostvariti 60 ECTS bodova (usp. Odluke Fakultetskog Vijeća od 17. lipnja 2010.).