Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Hodogram: Diplomski studij germanistike - nastavnički smjer Ispis

NAPOMENA: AKTUALIZIRANA VERZIJA, VRIJEDI OD AKADEMSKE GODINE 2018./2019.

Student na nastavničkom smjeru diplomskog studija upisuje kolegije prema priloženoj tablici hodograma studija:

1. semestar broj tjednih sati ECTS bodovi
Minimalna nastavnička kompetencija *  x 4
Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika: Proces usvajanja njemačkog kao drugog i stranog jezika 2 (P) 3
Analiza i pripremanje nastave njemačkog kao stranog jezika 2 (S) 2
Jezični praktikum I (za studente upisane 2018./2019.)    2 (S) 2
Izborni kolegij ** x
3
Izborni kolegij ** x
3

2. semestar broj tjednih sati  ECTS bodovi
Minimalna nastavnička kompetencija * x
4
Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika: Temeljni principi i postupci podučavanja njemačkog jezika 2 (P) 3
Postupci podučavanja znanja i vještina njemačkog jezika 2 (S) 2
Jezični praktikum II (za studente upisane 2018./2019.)  
 2 (S) 2
Izborni kolegij ** x
3
Izborni kolegij ** x
3

3. semestar broj tjednih sati  ECTS bodovi
Školska praksa i Praktikum s metodičarom 2 (P)
2
Jezični praktikum I (samo za studente upisane 2017./2018.)
2 (S)
2
Izborni kolegij ** x
3
Izborni kolegij ** x
3

4. semestar* broj tjednih sati  ECTS bodovi
Seminar za izradu završnog rada  2 (S)
1
Metodika nastave njemačkog jezika 2 (P) 3
Jezični praktikum II (samo za studente upisane 2017./2018.) 2 (S)
2
Diplomski rad na studiju Germanistike x
10
Izborni kolegij *** x
3


Napomene:
* Za stjecanje Minimalne nastavničke kompetencije student u 1. i 2. semestru studija (a u slučaju popunjenih kvota može i u 3. ili 4.) upisuje obavezne kolegije iz Nastavničkog modula koje propisuje Centar za obrazovanje nastavnika (vidi http://czon.ffzg.hr/redoviti-studij). Također upisuje propisane obavezne predmete nastavničkog smjera na Odsjeku za germanistiku: Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika: Proces usvajanja njemačkog kao drugog i stranog jezika, Analiza i pripremanje nastave njemačkog kao stranog jezika, Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika: Temeljni principi i postupci podučavanja znanja i vještina njemačkog jezika, Postupci podučavanja znanja i vještina njemačkog jezika, Školska praksa i praktikum s metodičarom i Metodika nastave njemačkog jezika kao i izborne predmete koji unaprjeđuju pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku kompetenciju. Za točan popis izbornih kolegija vidi http://czon.ffzg.hr/redoviti-studij i http://czon.ffzg.hr/redoviti-studij/izborni-kolegiji-na-odsjecima. U Minimalnu nastavničku kompetenciju ubrajaju se i ECTS bodovi za završni rad (10 ECTS).

** Za stjecanje propisanih 60 ECTS bodova u cjelokupnom nastavničkom diplomskom studiju germanistike primarno treba upisati izborne predmete iz ponude nastavničkog smjera Odsjeka za germanistiku ili iz ponude Centra za obrazovanje nastavnika (v. http://czon.ffzg.hr/redoviti-studij i http://czon.ffzg.hr/redoviti-studij/izborni-kolegiji-na-odsjecima). U slučaju nedostatka ECTS bodova, student može upisati i izborne kolegije iz kulturološkog smjera na Odsjeku za germanistiku, Iz povijesti i kulture Njemačke, Iz povijesti i kulture Austrije, odnosno neke predmete iz opće ponude izbornih kolegija na Filozofskom fakultetu.

*** U 4. semestru student nije dužan upisati izborni kolegij ako i bez toga na kraju 4. semestra može ostvariti 60 ECTS bodova (usp. Odluke Fakultetskog Vijeća od 17. lipnja 2010.).