Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Raspored predavanja: Diplomski studij germanistike - kulturološki smjer Ispis

POVEZNICA DO AKTUALNE NASTAVE: ljetni semestar 2018./2019. (zadnja izmjena [označena žutom bojom]: 5.2.2019.,  6.30)

ZIMSKI SEMESTAR
2018./2019.:
 
 
1. SEMESTAR STUDIJA
Jezik i kultura  
- izvođačica: dr. sc. Zrinjka Glovacki Bernardi----- Izborni kolegiji kulturološkog smjera (ponuda za studente svih smjerova diplomskog studija germanistike):
 
Jezik u društvu
 
- izvođačica: dr. sc. Zrinjka Glovacki BernardiDodirno jezikoslovlje
 
- izvođač: dr. sc. Velimir Piškorec
 


Povijest njemačkog jezika
- izvođač: dr. sc. Slađan TurkovićNjemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću 
- izvođačica: dr. sc. Aleksandra ŠčukanecKnjiževni seminar 1 – Njemačka novela 19. stoljeća 
- izvođačica: dr. sc. Milka Car PrijićKnjiževni seminar 2 - Filmske adaptacije njemačke književnosti
- izvođač: dr. sc. Marijan BobinacKulturološki seminar – Nostalgija u njemačkoj književnosti 20. stoljeća 
- izvođač: dr. sc. Svjetlan Lacko VidulićPoglavlja iz njemačke književnosti - Austrijska suvremena književnost
- izvođač: dr. sc. Marijan Bobinac

3. SEMESTAR STUDIJA
Književnost i mediji 
- izvođačica: dr. sc. Christine Magerski----- Izborni kolegiji kulturološkog smjera (ponuda za studente svih smjerova diplomskog studija germanistike):
 
Jezik u društvu
- izvođačica: dr. sc. Zrinjka Glovacki Bernardi

 
Dodirno jezikoslovlje
- izvođač: dr. sc. Velimir PiškorecPovijest njemačkog jezika
- izvođač: dr. sc. Slađan TurkovićNjemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću 
- izvođačica: dr. sc. Aleksandra ŠčukanecKnjiževni seminar 1 – Njemačka novela 19. stoljeća 
- izvođačica: dr. sc. Milka Car PrijićKnjiževni seminar 2 - Filmske adaptacije njemačke književnosti
- izvođač: dr. sc. Marijan BobinacKulturološki seminar – Nostalgija u njemačkoj književnosti 20. stoljeća 
- izvođač: dr. sc. Svjetlan Lacko VidulićPoglavlja iz njemačke književnosti - Austrijska suvremena književnost
- izvođač: dr. sc. Marijan Bobinac 

LJETNI SEMESTAR 2018./2019.:
 
2. SEMESTAR STUDIJA
Njemačko-hrvatski jezični dodiri
- izvođač: dr. sc. Velimir Piškorec

po. 12.30-14.00 A307

Njemačko-hrvatski književni transferi
- izvođač: dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić

po. 11.00-12.30 A311  
----- Izborni kolegiji kulturološkog smjera (ponuda za studente svih smjerova diplomskog studija germanistike):
 
Tekstna lingvistika
- izvođačica: dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi

sr. 8.00-9.30 A307

Jezične biografije  
- izvođač: dr. sc. Velimir Piškorec

sr. 11.00-12.30 A228

Poglavlja iz njemačke književnosti – Književnost i povijest
- izvođač: dr. sc. Marijan Bobinac

sr. 12.30-14.00 A220

Kulturološki seminar – Moć i nasilje
- izvođač: dr. sc. Marijan Bobinac

ut. 9.30-11.00 A307

Kulturološki seminar – Robert Musil  
- izvođačica: dr. sc. Christine Magerski

ut. 12.30-14.00 A307 

Interkulturalni seminar – Književno prevođenje 
- izvođačica: dr. sc. Milka Car Prijić
če. 12.30-14.00 A205  
   
4. SEMESTAR STUDIJA
Književni seminar za diplomante
- izvođač: dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić

ut. 8.00-9.30 A205
 


IZBORNI KOLEGIJI - ZIMSKI SEMESTAR 2018./2019.:
 
1. I 3. SEMESTAR STUDIJA

----- Izborni kolegiji kulturološkog smjera (ponuda za studente svih smjerova diplomskog studija germanistike):
 
Jezik u društvu
- izvođačica: dr. sc. Zrinjka Glovacki Bernardi


 
Dodirno jezikoslovlje
- izvođač: dr. sc. Velimir PiškorecPovijest njemačkog jezika
- izvođač: dr. sc. Slađan TurkovićNjemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću 
- izvođačica: dr. sc. Aleksandra ŠčukanecKnjiževni seminar 1 – Njemačka novela 19. stoljeća  
- izvođač: dr. sc. Milka Car PrijićKnjiževni seminar 2 - Filmske adaptacije njemačke književnosti
- izvođač: dr. sc. Marijan BobinacKulturološki seminar – Nostalgija u njemačkoj književnosti 20. stoljeća 
- izvođač: dr. sc. Svjetlan Lacko VidulićPoglavlja iz njemačke književnosti - Austrijska suvremena književnost
- izvođač: dr. sc. Marijan Bobinac 

IZBORNI KOLEGIJI - LJETNI SEMESTAR 2018./2019.:
 
2. I 4. SEMESTAR STUDIJA

----- Izborni kolegiji kulturološkog smjera (ponuda za studente svih smjerova diplomskog studija germanistike):
 
Tekstna lingvistika
- izvođačica: dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi

sr. 8.00-9.30 A307

Jezične biografije  
- izvođač: dr. sc. Velimir Piškorec

sr. 11.00-12.30 A228

Poglavlja iz njemačke književnosti – Književnost i povijest
- izvođač: dr. sc. Marijan Bobinac

sr. 12.30-14.00 A220

Kulturološki seminar – Moć i nasilje
- izvođač: dr. sc. Marijan Bobinac

ut. 9.30-11.00 A307

Kulturološki seminar – Robert Musil   
 
- izvođačica: dr. sc. Christine Magerski 

ut. 12.30-14.00 A307  

Interkulturalni seminar – Književno prevođenje  
- izvođačica: dr. sc. Milka Car Prijić 
če. 12.30-14.00 A205