Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet SveuŔiliÜte u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Opis programa: Diplomski studij germanistike - prevoditeljski smjer Ispis

Osnovna je namjera ovog studija obrazovati prevoditelje - specijaliste kao posrednike izme─Ĺu jezika i kultura koji ─çe biti stru─Źnjaci za prenošenje informacija i sadr┼żaja iz jednog jezika u drugi, ali i u oblikovanju tekstova te ─çe pored izvrsnog poznavanja dvaju ili više jezika (uklju─Źuju─çi hrvatski) posjedovati i široko op─çe obrazovanje. Studijski program prevoditeljskog smjera diplomskog sveu─Źilišnog studija germanistike polazi od toga da studenti pri upisu na ovaj studij raspola┼żu vrlo dobrim znanjem materinjskog i stranog jezika, poznaju kulture, povijesti i knji┼żevnosti pripadaju─çih jezika, posjeduju op─çe informati─Źko znanje te komunikacijske vještine. Diplomski prevoditeljski studij traje ─Źetiri semestra. Na ovaj studij mogu se upisati studenti koji su završili preddiplomski studij germanistike i stekli akademski naziv „baccalaureus“ (humanisti─Źkih znanosti, smjer germanistika). Studij se sastoji od dva modula, jednog za izobrazbu prevoditelja (pimeno prevo─Ĺenje) i drugog za izobrazbu tuma─Źa (usmeno prevo─Ĺenje). Tijekom studija studenti stje─Źu ova znanja, vještine i kompetencije: sposobnost posredovanja me─Ĺu jezicima i kulturama; sposobnost oblikovanja tekstova; visoku jezi─Źnu i kulturnu kompetenciju uz posebne prevoditeljske kompetencije koje uklju─Źuju izbor strategije i metode prevo─Ĺenja;- kompetencije simultanog i konzekutivnog prevo─Ĺenja; dobro poznavanje hrvatske normativne gramatike i pravopisa; široko op─çe obrazovanje; dodatnu specijalizaciju u barem dva znanstvena podru─Źja; bitna znanja o EU, njezinim institucijama (dokumentima, politikama i dr.), pravnom i gospodarskom sustavu kao i o prevoditeljskoj djelatnosti vezanoj uz potrebe europskih institucija; informati─Źku kompetenciju; pisano i multimedijsko dizajniranje tekstova; komunikacijsku kompetenciju i sposobnost prilagodbe razli─Źitim kontekstima i prevoditeljskim zadacima. Studenti su du┼żni polo┼żiti sve kolokvije i ispite, predati sve prijevode i seminarske radove i ispuniti sve druge propisane obaveze. Modul pismeno prevo─Ĺenje završava završnim radom koji se sastoji od 50 stranica prijevoda (stranica = 1500 znakova izvornika), od toga otprilike 25 s njema─Źkog na hrvatski i 25 stranica prijevoda s hrvatskog na njema─Źki jezik te usmene obrane pred povjerenstvom na kojoj kandidat objašnjava i argumentira postupke koje je primijenio tijekom prevo─Ĺenja na izabranim primjerima. Modul usmeno prevo─Ĺenje završava završnim ispitom pred povjerenstvom. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.


phrase_logo_default_black.png- Zahvaljujemo Phraseu što nam omogu─çava besplatni pristup platformi.