Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet SveuŔiliÜte u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Upute/obrasci/katalozi - NL Ispis

Odabir poveznice vodi do tra┼żenog sadr┼żaja:

=> VA┼ŻNA OBAVIJEST O UPISU NEPOLO┼ŻENIH KOLEGIJA

=> UPUTE ZA PISANE/PISMENE RADOVE TIJEKOM STUDIJA

=> ODLUKA O DIPLOMSKIM RADOVIMA

=> OBRASCI/MOLBE ZA PRIJAVU DIPLOMSKOGA RADA

=> UPUTE ZA STUDOMAT

 

 OBAVIJEST O UPISU NEPOLO┼ŻENIH KOLEGIJA:

Odgovore na pitanja o upisu nepolo┼żenih kolegija prona─çi ─çete u Pravilniku o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima Filozofskog fakulteta Sveu─Źilišta u Zagrebu (poveznica ovdje), pogotovo u ─Źlancima br. 27, 33, 39, 40, 41 i 46.

 


UPUTE ZA PISANE/PISMENE RADOVE TIJEKOM STUDIJA:

 


ODLUKA O DIPLOMSKIM RADOVIMA*:

* Od studenata se o─Źekuju tri (3) primjerka rada; predaju se dva (2) digitalna primjerka - jedan tajništvu Odsjeka za germanistiku, a drugi treba zalijepiti (u tzv. košuljici) unutar korica diplomskog rada koji se predaje mentoru.

 


OBRASCI/MOLBE ZA PRIJAVU DIPLOMSKOGA RADA

 


UPUTE ZA STUDOMAT (Usp. i detaljne upute: http://www.ffzg.unizg.hr/student/index.php?cid=1149):

* * PRIJAVA/ODJAVA ISPITA PUTEM STUDOMATA

Studenti prijavljuju i odjavljuju ispite elektroni─Źkim putem pomo─çu Studomata.

Aplikaciji Studomat mo┼że se pristupiti:
· na ra─Źunalu-kiosku pritiskom na zaslon osjetljiv na dodir,
· na ra─Źunalima koja zamjenjuju ra─Źunalo-kiosk,
· pomo─çu bilo kojeg ra─Źunala priklju─Źenog na Internet s instaliranim Internet preglednikom.

Ra─Źunala kiosci postavljeni su a) u auli Fakulteta, b) na 1. katu u A hodniku, c) na 2. katu kod A-212, d) na 3. katu. Studenti s invaliditetom mogu pristupiti Studomatu u u─Źionici A-006. Za rad na Studomatu studenti se prijavljuju upisivanjem JMBAG-a, a identitet dokazuju zaporkom. Zaporke studenti dobivaju upisom na fakultet. Za sva pitanja i probleme oko pristupa Studomatima i/ili tehni─Źkih problema kod upisa studenti se mogu javiti u info-centar fakulteta.

1) Gdje se mogu prijaviti/odjaviti ispiti?

· na ra─Źunalu kiosku postavljenom: 1. u auli Fakulteta, 2. na 1. katu u A hodniku, 3. na 2. katu kod A-212, 4. na 3. katu. Studenti s invaliditetom mogu pristupiti Studomatu u u─Źionici A-006.
· korištenjem bilo kojeg ra─Źunala priklju─Źenog na Internet preko stranica https://www.isvu.hr/studomat/aplikacija/

2) Kada je mogu─çe prijaviti/odjaviti ispite?

Prijava ispita je dozvoljena do 8 (osam) dana prije datuma ispitnog roka (iznimno ako je druga─Źije dozovoljeno). Odjava ispita je omogu─çena do 48 sati prije datuma ispitnog roka. Ako je datum ispitnog roka ponedjeljak, tada je krajnji rok odjave ispita petak do 12:00 sati. Studentima koji ne odjave ispit na vrijeme, a ne pristupe ispitu, bilje┼żit ─çe se pad.
Primjer:
· za datum ispitnog roka 20.02.2008 rok prijave je do 12.02.2008 u 24:00, a odjave do 18.02.2008 u 24:00
· za datum ispitnog roka 18.2. (ponedjeljak) rok prijave je do 10.2. u 24:00, a odjave do 15.2. (petak) u 12:00

3) Kako prijaviti/odjaviti ispite?

Prijava:
1. Identificirati se pomo─çu JMBAG-a i zaporke
2. Odabrati opciju Prijava ispita
3. Odabrati ┼żeljeni predmet i ┼żeljeni datum roka iz liste ponu─Ĺenih predmeta
4. Pritisnuti gumb Prijavi
5. Zapamtiti redni broj prijave bez kojeg ne─çe biti mogu─çe eventualne reklamacije
6. Obvezatno odabrati Kraj zbog sigurnosti podataka

Odjava:
1. Identificirati se pomo─çu JMBAG-a i zaporke
2. Odabrati opciju Odjava ispita
3. Odabrati ┼żeljenu prijavu iz liste ponu─Ĺenih
4. Pritisnuti gumb Odjavi
5. Odgovoriti potvrdno na upit o odjavi ispita
6. Obvezatno odabrati Kraj zbog sigurnosti podataka