Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Opis programa: Interkulturalna poslovna komunikacija D-HR (poslijediplomski specijalistički studij) Ispis

Program Poslijediplomskog specijalističkog studija njemačko-hrvatske poslovne komunikacije jest program stručnog usavršavanja u okviru cjeloživotnog učenja temeljen na suvremenim znanstvenim teorijama i disciplinama u primjeni, interdisciplinarnog usmjerenja; također uključuje praksu i iskustva stručnjaka iz područja od interesa. Temelji se na kontrastivnoj lingvistici (kontrastivna tekstologija), tekstnoj lingvistici (specifične tekstne vrste), govorništvu, psiholingvistici, sistemskoj lingvistici, lingvističkoj antropologiji, sociolingvistici, pragmalingvistici, diskurznoj analizi te kulturoznanstvu.

Program studija (HR, pdf)   /  Curriculum (DE, pdf)