Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Hodogram: Interkulturalna poslovna komunikacija D-HR (poslijediplomski specijalistički studij) Ispis

Student na poslijediplomskom specijalističkom studiju Interkulturalne njemačko-hrvatske poslovne komunikacije upisuje kolegije prema priloženoj tablici hodograma studija: 

 

1. semestar broj tjednih sati ECTS bodovi
Interkulturalna poslovna komunikacija 14 (P) + 6 (S)
8
Strukovni jezici 14 (P) + 4 (S) 7
Izborni kolegij *
15 (P/S) 5
Izborni kolegij *
15 (P/S) 5
Izborni kolegij *
15 (P/S) 5
 ukupno: 83
30

2. semestar
broj tjednih sati ECTS bodovi
Retorika u poslovnoj komunikaciji 14 (P) + 6 (S) 8
Izborni kolegij *
15 (P/S) 5
Izborni kolegij *
15 (P/S) 5
Izborni kolegij *
15 (P/S) 5
Završni ispit    7
 ukupno: 65
30


* Student/ica bira tri izborna kolegija po semestru. U dogovoru s voditeljem studija mogu se umjesto dva izborna kolegija iz ponude studija izabrati dva kolegija s drugih specijalističkih ili doktorskih studija. Kolegiji izabrani s drugih studija moraju nositi najmanje po 5 ECTS.