Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Projekt: Njemački i hrvatski jezik u dodiru Ispis

Naziv: Njemački i hrvatski jezik u dodiru - didaktički i psiholingvistički aspekti (2006-)

Broj: 130-1300869-0879 

Voditelj: dr. sc. Maja Hausler, izv. prof. 

Suradnici: Geriena Karačić, znan. novak-as.; Vita Žiborski Kovačić, znan. novak-as. (obje Zagreb) 

Opis: Svrha ovog projekta je unaprijediti nastavu njemačkog jezika u Hrvatskoj kako bi učenici do završetka školovanja stekli kompetenciju potrebnu za adekvatnu komunikaciju njemačkim jezikom u privatnom i profesionalnom životu. Polazimo od pretpostavke da efikasnije učenje stranih jezika omogućuje nastava koja se temelji na spoznajama relevantnih znanstvenih disciplina, te da je, s druge strane, nastava stranih jezika bitno određena faktorima okoline koji proizlaze iz školske politike u vezi s učenjem stranih jezika, zatim specifičnom pedagoškom tradicijom naše zemlje u području podučavanja njemačkog jezika, i, konačno, institucionalnim uvjetima. Ovim projektom želimo istražiti mogućnosti primjene suvremenih znanstvenih spoznaja, u prvom redu spoznaja stečenih istraživanjem stjecanja drugog i daljnjih jezika, zatim stečevina suvremenih lingvističkih disciplina te komunikacijskih i pedagogijskih znanosti, u nastavi njemačkog jezika u Hrvatskoj. Nastavljajući istraživanja i aktivnosti projekta "Podučavanje i učenje njemačkog jezika u Hrvatskoj" (2001-2005), ovim projektom želimo provesti analizu nastavnih metoda i sadržaja u nastavi njemačkog jezika s obzirom na njihovu usklađenost sa suvremenim trendovima u glotodidaktici, i na utemeljenost u bazičnim znanstvenim disciplinama te na uklapanje Hrvatske u europski obrazovni sustav, uz poštovanje specifičnih datosti u Hrvatskoj. Kao rezultate očekujemo sagledavanje specifičnosti podučavanja i učenja njemačkog jezika u Hrvatskoj. Te bismo spoznaje primijenili u sveučilišnim udžbenicima i priručnicima za studente nastavničkih usmjerenja germanistike, pri koncipiranju nastavnih materijala za učenje njemačkog jezika, te u koncipiranju kurikuluma za stručno obrazovanje studenata i pri usavršavanju nastavnika. Projekt bi, osim toga, obuhvatio ova istraživanja: 1 istraživanje zastupljenosti učenja njemačkog jezika u obrazovnom sustavu Hrvatske, 2 istraživanje osobitosti usvajanja njemačkog jezika učenika s hrvatskim kao materinskim jezikom, 3 istraživanje ranog učenja njemačkog jezika, 4 istraživanje nastave njemačkog jezika za pravnu i upravnu struku, 5 istraživanje književnih i kulturoloških sadržaja u nastavi njemačkog jezika.

Popis objavljenih radova u sklopu projekta: https://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=130-1300869-0879