Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Postimperijalni narativi u srednjoeuropskim književnostima moderne Ispis

Postimperijalni narativi u srednjoeuropskim književnostima moderne
Istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost

Mrežne stranice projekta: http://postimpnarrative.ffzg.unizg.hr/


U projektu Postimperijalni narativi u srednjoeuropskim književnostima moderne istraživat će se preklapanja i dodiri u kulturama sjećanja s jedne, te u strukturnim načelima koja karakteriziraju zajedničke kulturne, napose književne strukture u srednjoj Europi s druge strane. U prvome planu pritom je prostor bivše Habsburške monarhije, a povijesni je fokus na razdoblju zadnjih dvaju stoljeća, tj. na razdoblju moderne u širem smislu koje je obilježeno procesom konstituiranja nacija (nation building) i s time povezanim tendencijama raspada supranacionalnih državnih tvorevina. Kompleksnu mrežu višesmjernih odnosa na području Dunavske monarhije, a koju prije svega konstituiraju kulturne razlike i asimetrični odnosi moći, obuhvaćamo pojmom imperijalnih odnosa.
Pojam imperija preuzet je iz geopolitičke povijesti i može se primijeniti na supranacionalnu Habsburšku monarhiju, i na druge značajne državne formacije tog tipa (Osmansko, Rusko, Njemačko carstvo), na prostore moći s kojima korespondiraju transnacionalne kulture sjećanja. U predloženom projektu ‘imperij’ shvaćamo kao kompleksni narativ, kao pripovjedni konstrukt koji se u različitim kontekstima konstituira na različite načine, služeći pritom opisu ili objašnjenju određenih pojava ili odnosa. Shvatimo li imperij kao kompleksni pripovjedni konstrukt, pokazat će se da taj konstrukt u kulturama sjećanja kumulira različite pod-narative nastale na zajedničkim iskustavima, te da je riječ o supranacionalnom prostoru proširenih komunikacijskih mogućnosti u kojem nastaju divergentni narativi i pripovjedne strategije što se u izmijenjenu obliku perpetuiraju do danas. Inzistiranje na naratološkom kontekstu pojma imperija proizlazi iz našeg stava da se nacionalne, ali i supranacionalno-imperijalne kulture mogu promatrati kao ‘pripovjedne zajednice’ koje se prije svega razlikuju po svome pripovjednom rezervoaru.
Osnova istraživanja je književnost, medij poseban po naročito kompleksnoj reprezentaciji kulture sjećanja, a time i procesa konstituiranja individualnog i kolektivnog identiteta. U tom kontekstu posebna će pažnja biti posvećena pitanju na koji način procesi nacionalne homogenizacije i imperijalne težnje funkcioniraju u mediju književnosti, na koji se način prožimlju i sukobljavaju te na koji način pri tom dolazi do instrumentalizacije za konkretne (političke, ideološke, estetičke) ciljeve.