Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Popis izbornih kolegijia - germanistički diplomski studiji (zima 2017./2018.) Ispis

Iz povijesti i kulture Austrije I - nastavnički (ponuda za student/ic/e svih smjerova diplomskog studija germanistike)
[Österreichische Landeskunde und Zeitgeschichte 1]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Stephan Kurz, ugovorni lektor

Iz povijesti i kulture Njemačke 1 - nastavnički (ponuda za student/ic/e svih smjerova diplomskog studija germanistike)
[Kultur und Geschichte Deutschlands 1]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Ivana Bašić, ugovorna lektorica

Dodirno jezikoslovlje - kulturološki (ponuda za student/ic/e svih smjerova diplomskog studija germanistike)
[Sprachkontaktforschung]
Nositelj/ica i izvođač/ica:

dr. sc. Velimir Piškorec, red. prof.

Jezik u društvu - kulturološki (ponuda za student/ic/e svih smjerova diplomskog studija germanistike)
[
Sprache und Gesellschaft]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi, red. prof.

Književni seminar 1 – Thomas, Heinrich i Klaus Mann - kulturološki (ponuda za student/ic/e svih smjerova diplomskog studija germanistike)
[
Literarisches Seminar 1 – Thomas, Heinrich und Klaus Mann]
Nositelj/ica i izvođač/ica:

dr. sc. Marijan Bobinac, red. prof.

Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću - kulturološki (ponuda za student/ic/e svih smjerova diplomskog studija germanistike)
[Deutsch-kroatische Sprachkontakte im Burgenland]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Aleksandra Ščukanec, doc.

Poglavlja iz njemačke književnosti – Dokumentarna književnost - kulturološki (ponuda za student/ic/e svih smjerova diplomskog studija germanistike)
[Kapitel aus der deutschsprachigen Literatur –
Dokumentarliteratur]
Nositelj/ica i izvođač/ica:

dr. sc. Milka Car Prijić, izv. prof.

Poglavlja iz njemačke književnosti – Njemački romantizam - kulturološki (ponuda za student/ic/e svih smjerova diplomskog studija germanistike)
[Kapitel aus der deutschsprachigen Literatur – Romantik]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Marijan Bobinac, red. prof. 

Povijest njemačkog jezika - kulturološki (ponuda za student/ic/e svih smjerova diplomskog studija germanistike)
[Geschichte der deutschen Sprache]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Slađan Turković, doc.

Prevođenje dijaloga - prevoditeljski (ponuda za student/ic/e prevoditeljskog smjera diplomskog studija germanistike, 3. semestar)
[Gesprächsdolmetschen]
Nositelji/ca i izvođači/ca:
Vesna Ivančević Ježek, viša lektorica

Učenički jezici - analiza pogrešaka i vrednovanje znanja i vještina - nastavnički (ponuda za student/ic/e nastavničkog smjera diplomskog studija germanistike)
[Lernersprachen - Fehleranalyse und Bewertung]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Mirela Landsman Vinković

Učiteljske vještine u nastavi stranog jezika - nastavnički (ponuda za student/ic/e nastavničkog smjera diplomskog studija germanistike)
[
Lehrfertigkeiten im Fremdsprachenunterricht]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Jasmina Pernjek