Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Opis kolegija: Njemačka književnost 1933. - 1945. Ispis

Naziv kolegija: Njemačka književnost 1933. - 1945.

Izvođač/ica: prof. dr. sc. Marijan Bobinac

ECTS bodovi: 3

Jezik: njemački

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni

Oblik nastave: 2 sata predavanja tjedno

Uvjeti upisa: nema

Ciljevi: Sudionici se prvo trebaju upoznati s osnovama političke, društvene i kulturne povijesti razdoblja između 1933. i 1945. godine (politički totalitarizam/ nacionalsocijalizam, antisemitizam, holokaust, egzil, Drugi svjetski rat. Duboka političko-kulturna cezura što je nastala dolaskom nacista na vlast i posljedičnim izopćenjem i protjerivanjem mnogih umjetnika, dovodi do cijepanja književnosti njemačkoga jezičnog izraza na tri sfere, na nacionalsocijalističku književnost, književnost 'unutrašnje emigracije' i književnost u egzilu. U kolegiju će se prikazati različiti vidovi tih triju sfera na osnovi njihovih poetoloških i kulturno-političkih koncepcija i predstaviti na primjeru reprezentativnih autora i djela. Bit će riječi i o drugim kulturnim formatima vremena poput filma i likovnih umjetnosti. Sudionici trebaju pročitati nekoliko izabranih tekstova razdoblja (Eberhard Wolfgang Müller: Das Frankenburger Würfelspiel; lirika u izboru; Ernst Jünger: Auf den Marmorklippen; Stefan Zweig: Schachnovelle; Anna Seghers: Das siebte Kreuz; Ödön von Horváth: Jugend ohne Gott) i sudjelovati u raspravi o tim djelima.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Uz produbljena znanja o raznim aspektima povijesti njemačke književnosti te o raznim fenomenima njemačke i europske društvene i kulturne povijesti, apsolviranjem kolegija (a napose radom u seminaru) studenti trebaju steći sljedeća znanja i vještine: analiziranje i interpretiranje književnih tekstova u njihovoj sadržajnoj i formalnoj složenosti; povećanu sposobnost kritičke recepcije relevantne stručne literature i njezine primjene u okviru odabrane teme; sposobnost kritičke refleksije o terminološkim i teorijskim pitanjima tih disciplina.

Korištene metode: predavanje

Sadržaj: 1. Kriza Weimarske Republike, dolazak nacista na vlast, etabliranje diktature; 2. Ideologija i kulturna politika nacionalsocijalističkog pokreta, antisemitizam; 3. Austrija (‚Ständestaat’, ‚Anschluss’), Drugi svjetski rat, holokaust; 4. Književna produkcija u Trećem Reichu; 5. Književna produkcija u egzilu; 6-8: Koncepti nacionalsocijalističke književnosti: Eberhard Wolfgang Müller: Das Frankenburger Würfelspiel; lirika u izboru; 9-11: Koncepti književnosti ‚unutrašnje emigracije’: Ernst Jünger: Auf den Marmorklippen; 12-15: Koncepti književnosti u egzilu: Klaus Mann: Mephisto; Anna Seghers: Das siebte Kreuz; Ödön von Horváth: Jugend ohne Gott.

Literatura: A. Obvezatna: (1) Primarna: Eberhard Wolfgang Müller: Das Frankenburger Würfelspiel; lirika u izboru; Ernst Jünger: Auf den Marmorklippen; Stefan Zweig: Schachnovelle; Anna Seghers: Das siebte Kreuz; Ödön von Horváth: Jugend ohne Gott; (2) Sekundarna: Viktor Žmegač (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Bd. III: 1918-1980, Königstein/Ts. 1984; Karl-Heinz Joachim Schoeps: Literatur im Dritten Reich (1933-1945), Berlin 2000. - - B. Dopunska: Gregor Streim: Deutschsprachige Literatur 1933-1945. Eine Einführung, Berlin 2015; Sebastian Graeb-Könneker: Literatur im Dritten Reich. Dokumente und Texte, Stuttgart 2001; Martin Broszat und Norbert Frei (Hg.): Das Dritte Reich im Überblick: Chronik, Ereignisse, Zusammenhänge, München 1996.

Studentske obveze i kontrola uspjeha: pismeni i usmeni ispit