Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Opis kolegija: Kulturološki seminar 1 - Nostalgija u njemačkoj književnosti 20. stoljeća Ispis

Naziv kolegija: Kulturološki seminar 1 - Nostalgija u njemačkoj književnosti 20. stoljeća

Izvođač/ica: dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, izv. prof.

ECTS bodovi: 3

Jezik: njemački

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni

Oblik nastave: seminar

Uvjeti upisa: nema

Ciljevi: Ispitati pojavu kolektivne nostalgije kao društvenog i kao književnog fenomena na primjeru velikih povijesnih prekretnica u 20. stoljeću. Fokus je na prekretnicama oko 1918. i oko 1989. i njihovim nostagičnim refleksima poznatima kao 'habsburški mit', 'ostalgija' i 'jugonostalgija'. Lektira primarnih tekstova teče usporedo s teorijskim promišljanjem fenomena nostalgije u sociologiji, teoriji kolektivnog pamćenja i znanosti o književnosti.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Polaznic_ koji uspješno apsolviraju kolegij u stanju su: opisati povijesne prekretnice na početku i na kraju 20. stoljeća u historiografskoj perspektivi; objasniti psihološku, socijalnu, kulturološku i književnu dimenziju nostalgije kao fenomena kolektivnog pamćenja; objasniti tipološke paralele i razlike između pojedinih oblika kolektivne nostalgije u 20. stoljeću kao općedruštvenog i kao književnog fenomena; analizirati odabrane književne tekstove kao 'nostalgične' književne konstrukte u interdiskurzivnoj vezi s drugim medijima kolektivnog pamćenja

Korištene metode: Inicijalno izlaganje voditelja ili polaznika, vođena diskusija o primarnim i sekundarnim tekstovima

Sadržaj: 1. Uvod: Što je 'prošlost'? Što je 'kolektivno pamćenje'? Kako povijesne prekretnice utječu na sjećanje (Erll 2005, Koselleck 2000)? 2. Uvod: dimenzije nostalgije (Rettig 2013) 3./4. Povijesna prekretnica 1989. i kolektivno pamćenje (kraj DDR-a i kraj SFRJ-a; 'ostalgija' i 'jugonostalgija'); 5./6. Thomas Brussig: Am kürzeren Ende der Sonnenallee; 7./8. Peter Handke: Abschied des Träumers vom Neunten Land; 9. Povijesna prekretnica 1918. i kolektivno pamćenje (kraj Habsburške monarhije, politički razvoj u međuraću, C. Magris: 'Habsburški mit'); 10./11. Joseph Roth: Die Kapuzinergruft; 12./13. Stephan Zweig: Die Welt von gestern; 14. Provjera ishoda učenja

Literatura: A. Obvezna: Primarna literatura navedena pod Sadržaj. - Sekundarna literatura: Ahbe, Thomas: Ostalgie. Zu ostdeutschen Erfahrungen und Reaktionen nach dem Umbruch. Erfurt: Landeszentrale für politische Bildung Thüringen 2016. - Magris, Claudio: Der habsburgische Mythos in der modernen österreichischen Literatur. Übers. Madeleine von Pásztory. Überarb. nach der ital. Neuausg. von 1996. Wien: Zsolnay 2000. - Rettig, Daniel: Die guten alten Zeiten. Warum Nostalgie uns glücklich macht. München: dtv 2013. - Velikonja, Mitja: Povratak otpisanih. Emancipatorski potencijali jugonostalgije. In: Ivan Čolović (Hg.): Zid je mrtav, živeli zidovi! Pad Berlinskog zida i raspad Jugoslavije. Beograd: Biblioteka XX. vek 2009. - - B. Dopunska: Bojm, Svetlana: Budućnost nostalgije. Beograd: Geopoetika 2005 (Erstausgabe 2001 u.d.T.: The Future of Nostalgia). - Calic, Marie-Janine: Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert. München: Beck 2010. - Cole, Laurence: Der Habsburger-Mythos. In: Memoria Austriae. Hgg. Emil Brix, Ernst Bruckmüller, Hannes Stekl. Bd. 1. Wien: Verlag für Geschichte und Politik 2004, S. 473–504. - Erll, Astrid: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung. Stuttgart 2005. - Gottwald, Herwig; Freinschlag, Andreas: Peter Handke. Wien u.a.: Böhlau 2009. - Höpken, Wolfgang: Post-sozialistische Erinnerungskulturen im ehemaligen Jugoslawien. In: Südosteuropa. Traditionen als Macht. Hgg. Emil Brix, Arnold Suppan, Elisabeth Vyslonzil. Wien: Verlag für Geschichte und Politik; München: Oldenborug Wissenschaftsverlag 2007, S. 13–50. - Koselleck, Reinhart: Erinnerungsschleusen und Erfahrungsschichten. Der Einfluß der beiden Weltkriege auf das soziale Bewußtsein. In: ders.: Zeitschichten. Studien zur Historik. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2000, S. 265–287. - Matuschek, Oliver: Stefan Zweig. Drei Leben – eine Biographie. Frankurt/M.: Fischer 2006. - Metzler Lexikon DDR-Literatur. Autoren – Institutionen – Debatten. Hgg. Michael Opitz, Michael Hofmann. Stuttgart: Metzler 2009. - Neller, Katja: DDR-Nostalgie. Dimensionen der Orientierungen der Ostdeutschen gegenüber der ehemaligen DDR, ihre Ursachen und politischen Konnotationen. Wiesbaden: VS Verslag für Sozialwissenschaften 2006. - Nürnberger, Helmuth: Joseph Roth in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. 10. Aufl. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch 2002. - Vocelka, Karl: Österreichische Geschichte. München: C. H. Beck 2005.

Studentske obveze i kontrola uspjeha: Ocjenjuje se redovita priprema prema rasporedu rada, sudjelovanje u diskusiji, usemno izlaganje i pismeni rad.