Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Opis kolegija: Književni seminar 1 - Književno prevođenje Ispis

Naziv kolegija: Književni seminar 1 – Književno prevođenje

Izvođač/ica: dr. Milka Car, izv. prof.

ECTS bodovi: 3

Jezik: njemački

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni kolegij

Oblik nastave: 2 sata seminara tjedno

Uvjeti upisa: nema

Ciljevi: Seminar se bavi teorijom i praksom književnog prevođenja. Prikazat će se osnovni pojmovi iz teorije prevođenja u sinkronom i dijakronom pregledu. U praktičnom dijelu polaznici će prevoditi tekstove različitih žanrova s njemačkog na hrvatski jezik.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij se nadovezuje na znanja stečena u pregledu povijesti njemačke književnosti od 18. do 20. stoljeća u preddiplomskom studiju. Kao nadopuna filološkom studiju polaznici će imati priliku prevoditi književne tekstove iz različitih epoha i žanrova s hrvatskog na njemački jezik.

Korištene metode: diskusija, referati polaznika, rasprava o sekundarnoj literaturi, izrada probnih prijevoda.

Sadržaj: 1. Dogovor o silabusu i raspored zadataka. 2. Književno prevođenje: osnovni pojmovi. 3.-4. Književno prevođenje u dijakronom presjeku 5-7. Obilježja književnog prevođenja. 7-8. Probni prijevodi novele 19. stoljeća 9-10. Probni prijevodi proznih tekstova u doba moderne. 11-12. Probni prijevodi suvremene proze 13. Književni prijevodi poezije 14. Kako prevoditi dramske tekstove – primjeri iz prakse.

Literatura: A. Obvezatna: Primarna: 1. Heinrich von Kleist: Das Bettelweib von Locarno. 2. Kurt Tucholsky: Gruss nach vorn. 3. A. Kluge: Ein Liebesversuch. 4. I. Bachmann: Undine geht . 5. Poesie - nach Absprache. 6. A. Fian: Dramolette. - Sekundarna: odabrana poglavlja iz: 1. F. Apel: Literarische Übersetzung. Metzler: Stuttgart 1983. 2. Pasewalck, Silke i dr.: Interkulturalität und literarisches Übersetzen. Stauffenburg: Tübingen 2014. 3. Armin Paul Frank i dr.: Übersetzen, verstehen, Brücken bauen. E. Schmidt: Berlin 1993. 4. Nataša Pavlović: Uvod u teorije prevođenja. Leykam: Zagreb 2015. 5. Harlaß, Katrin (ur.): Handbuch Literarisches Übersetzen. BDU Fachverlag: Berlin 2015. - - B. Dopunska: 1. Dathe, Claudia i dr.: Zwischentexte. Literarisches Übersetzen in Theorie und Praxis. Frank & Timme: Berlin 2013. 2. Leupold, G. i dr.: In Ketten tanzen. Übersetzen als interpretierende Kunst. Wallstein: Göttingen 2008. 3. Schamma Schahadat, Štěpán Zbytovský (Hg.): Übersetzungslandschaften. Themen und Akteure der Literaturübersetzung in Ost- und Mitteleuropa. Transcript: Bielefeld 2016.

Studentske obveze i kontrola uspjeha: Studenti su dužni redovito pohađati nastavu, čitati prema rasporedu rada, sudjelovati u raspravi i pripremati prijevode u skladu sa silabusom. Kolegij završava samostalnim pismenim prijevodom.