Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuèilište u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
POPOJ - poredbeni pojmovnik Ispis

Projekt izrade Poredbenog pojmovnika (POPOJ): hrvatske, austrijske i njemačke državne institucije - hrvatsko-njemački i njemačko-hrvatski internetski leksikon provodi se na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta. U projekt je uključeno 15 studenata s diplomskog prevoditeljskog studija, a stručnu pomoć pruža viša lektorica s Odsjeka za germanistiku Snježana Rodek. POPOJ će sadržavati leksikografske jedinice iz sljedećih tematskih područja: parlament, vlada, predsjednik/predsjednica države, pravosudni sustav, izborni sustav, političke stranke, lokalna uprava i samouprava, ustav, sindikati i nevladine organizacije.

POPOJ je zamišljen kao internetski leksikon u kojem će prema kontrastivnom načelu biti pohranjeni terminološki i kulturološki relevantni podatci o institucijama državne uprave triju zemalja – Hrvatske, Austrije i Njemačke. Prikaz terminoloških podataka omogućava korisniku uvid ne samo u jezične, nego i terminološke razlike ili preklapanja u nazivlju. Leksikografski članak za svaku leksičku jedinicu, osim gramatičkih podataka poput roda imenica te deklinacijskih nastavaka, sadrži i leksikografsku glosu odnosno definiciju pojedine leksičke jedinice. Takav prikaz dvojezičnog nazivlja omogućava korisniku leksikona uvid u kulturne i povijesne sličnosti i razlike obrađene građe.

Smatramo da kontrastivno prikazivanje jezičnih i kulturološki relevantnih podataka na dva jezika korisniku leksikona omogućava uvide u podatke kakve tradicionalni dvojezični rječnici u pravilu ne nude, a upravo su takvi podatci primjerice u prevodilačkom procesu često od ključne važnosti. Budući da smo uočili upravo ovaj nedostatak u postojećim dvojezičnim rječnicima, odlučili smo se sami prionuti na posao i ponuditi drugima ovako koncipiran dvojezični leksikon. Isto tako smo, vođeni spoznajom da postojeći dvojezični rječnici ne vode nužno računa o razlikama između austrijske i njemačke terminologije, odlučili okupiti jezične, terminološke i kulturološke podatke na jednom mjestu za sve tri zemlje.

Projekt se provodi u tri glavne faze: U prvoj je fazi razjašnjena tehnička koncepcija te pitanja vezana uz leksikografsku obradu. Druga faza obuhvaća leksikografsku obradu građe u užem smislu. Sudionici projekta su za tu svrhu podijeljeni u radne skupine po troje, od kojih je svatko zadužen za obradu građe za pojedinu zemlju – Hrvatsku, Austriju i Njemačku. Izbor tekstova iz kojih se ekstrahiraju jezični i leksikografski podatci prepušten je radnim trojkama. Nakon jezične i leksikografske obrade slijedi objedinjavanje i provjera prikupljene građe. Zadnja faza projekta predviđena je za informatičku obradu i objavljivanje na internetskoj stranici Odsjeka za germanistiku.

Sudionici projekta u ljetnom semestru 2019. su: Luka Borovac Gazibarić, Nadin Horvat, Miroslav Hradel, Blaž Ivanković, Hrvoje Krajnović, Lara Kuš, Dora Lam Dolički, Petra Koljnrekaj, Robert Matečić, Julia Mitterbauer, Helena Nikolić, Petra Špoljar, Nikola Trstenjak, Karla Žban, Dominik Zlodi.

Voditeljica projekta: Petra Koljnrekaj