Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obavijest prof. dr. sc. Milke Car Ispis
Molimo studentice i studente kod red. prof. Milke Car da se upišu na kolegije na platformi Omega: Seminar 19B ima lozinku Heine19, Seminar 20.2A ima lozinku seminar, a Predavanje 20.2. lozinku adorno. Svi materijali bit će na platformi Omega, a nastava će se na početku izvoditi online. Sve daljnje informacije na platformi Omega.