Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obavijest o ispitima kod prof. dr. sc. Svjetlana Lacka Vidulića Ispis
Ispiti u jesenskom roku održavat će se uživo (8.9., 15.9., 22.9., pismeni u 9, usmeni od 10 sati). Raspored usmenih ispita za studente prijavljene u ISVU bit će obznanjen dva dana ranije (=ponedjeljkom) na OMEGI (na stranicama kolegija).