Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Opis kolegija: Povijest njemačkog jezika Ispis

Naziv kolegija: Povijest njemačkog jezika

Izvođač/ica: dr. sc. Slađan Turković, doc.

ECTS bodovi: 3

Jezik: njemački

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni

Oblik nastave: predavanje

Uvjeti upisa: nema

Ciljevi: 1. Upoznavanje s metodologijom rada i istraživanja u povijesno-poredbenoj lingvistici, 2. prikaz periodizacije njemačkog jezika s posebnim osvrtom na razvoj glasovnog sustava.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij obrađuje osnovne teme iz područja povijesno-poredbenog jezikoslovlja (metodologija rada i istraživanja, principi jezičnog razvoja, glasovni zakoni, indoeuropska jezična porodica). Težište je kolegija na prikazu povijesnog razvoja njemačkog jezika unutar indoeuropske jezične porodice, pri čemu se osobita pažnja posvećuje periodizaciji njemačkog te glasovnom razvoju i zakonima od germanskog do suvremenog njemačkog jezika.

Korištene metode: frontalna nastava

Sadržaj: 1.-2. Povijesno-poredbeno jezikoslovlje, 3-4 Teorije o razvoju indoeuropskih jezika – indoeuropski prajezik, 5.-6. Pragermanski, 7. Germanski jezici / Periodizacija povijesti njemačkog jezika, 8. Prvi glasovni pomak, 9. Drugi glasovni pomak, 10. Osobitosti u vokalizmu njemačkog jezika kroz povijest, 11.-15. Noviji njemački jezik (od 1500 do kraja 18. stoljeća)

Literatura: S. Žepić (1980): Historische Grammatik des Deutschen, Zagreb; W. Schmidt (2004): Geschichte der deutschen Sprache, Stuttgart.

Studentske obveze i kontrola uspjeha: redovito pohađanje nastave i sudjelovanje u nastavi, završni pismeni i usmeni ispit