Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Završni rad za diplomski studij - prevoditeljski smjer Ispis

1. Prevoditeljski smjer - modul diplomirani prevoditelj: Završni rad za diplomski studij

Opseg: 25 kartica prijevoda (po 1.800 znakova prijevoda) s njemačkog na hrvatski i 30 kartica prijevoda s hrvatskog na njemački jezik.

Izbor tekstova: studenti samostalno biraju tekstove koje potvrđuje mentor, te mogu odlučiti hoće li to biti jedan stručni tekst za svaki smjer ili će odabrati jedan opći tekst od 15 kartica (ili manje) i ostatak do 30 kartica stručnog teksta. Pritom šira struka za oba smjera smije biti ista (npr. pravo, ekonomija, turizam, medicina, tehnika itd.), ali uža struka treba biti različita. Izvornici moraju biti publicirani, ne smiju biti prevedeni na dotični jezik niti stariji od 7-8 godina.
Napomena: rad mentora je savjetodavan, a ne koautorski, dakle mentor upozorava na slabosti i usmjerava, ali ne ispravlja cjelinu.


2. Prevoditeljski smjer - modul diplomirani tumač: Završni ispit za diplomski studij

Dijelovi i opseg:

a) Pismeni prijevod od 15 kartica (po 1.800 znakova) s hrvatskog na njemački jezik i¿ područja koje će biti i tema na usmenom ispitu.
b) Usmeni dio sastoji se od konsekutivnog prijevoda u oba smjera po 8 minuta te simultanog prijevoda u oba smjera po 15 minuta.
c) Opća pitanja na temu Europska unija, Državno ustrojstvo RH, gospodarstvo, politika, osnovni pojmovi iz trgovačkog prava

Tema za po jedan konsekutivni i jedan simultani prijevod će biti prethodno najavljena, pa se student za tu temu sadržajno i terminološki posebno priprema i s tog područja sačinjava pismeni prijevod. Ostale dvije teme na završnom ispitu se ne najavljuju unaprijed.