Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Opis kolegija: Poglavlja iz njemačke književnosti - Njemački romantizam Ispis

Naziv kolegija: Poglavlja iz njemačke književnosti - Njemački romantizam

Izvođač/ica: dr. sc. Marijan Bobinac, red. prof.

ECTS bodovi: 3

Jezik: njemački

Trajanje: 1 semestar/ljetni

Status: izborni

Oblik nastave: 2 sata predavanja tjedno

Uvjeti upisa: nema

Ciljevi: Nakon upoznavanja s pojmom romantizma i s njegovim različitim pojavnim oblicima u europskim književnostima, rad u kolegiju fokusirat će se na socijalnu i kulturnu povijest razdoblja s kraja 18. i početka 19. st., te na poetike ranoga i kasnog njemačkog romantizma i, s tim u vezi, na diskusiju o egzemplarnim poetološkim tekstovima. Težište većeg dijela kolegija tvorit će prikaz opusa paradigmatskih autora (Tieck, Wackenroder, Novalis, F. i A.W. Schlegel, Brentano, Arnim, Hoffmann, Eichendorff…). Budući da je razdoblje oko 1800. g. obilježeno izrazitim stilskim pluralizmom, bit će riječi i o dodirima romantičara s drugim tendencijama u suvremenoj književnosti, ponajprije s weimarskom klasikom. – Sudionici će pročitati nekoliko tekstova spomenutih autora.

 

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Uz produbljena znanja o raznim aspektima povijesti njemačke književnosti te o raznim fenomenima njemačke i europske društvene i kulturne povijesti, apsolviranjem kolegija (a napose radom u seminaru) studenti trebaju steći sljedeća znanja i vještine: analiziranje i interpretiranje književnih tekstova u njihovoj sadržajnoj i formalnoj složenosti; povećanu sposobnost kritičke recepcije relevantne stručne literature i njezine primjene u okviru odabrane teme; sposobnost kritičke refleksije o terminološkim i teorijskim pitanjima tih disciplina.

Korištene metode: predavanje

Sadržaj: Pojam romantizma, socijalna i kulturna povijest razdoblja oko 1800. g. (1-3), poetološke koncepcije njemačkog romantizma (4-5), rani romantizam: Tieck (6-7), Novalis (8-9), F. i A.W. Schlegel (10), Brentano, Arnim, (11), Hoffmann (12-13), Eichendorff, ostali autori romantizma (14-15).

Literatura: A. Primarna: Tieck: Der Runenberg; F. Schlegel: Atheäums-Fragmente; Novalis: Heinrich von Ofterdingen; Clemens Brentano: Geschichte vom braven Kasperl und schönen Annerl; Achim von Arnim: Die Majoratsherren; Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: Der Sandmann; Joseph von Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts; Auswahl aus der Lyrik der Romantik. - B. Gerhard Schulz: Romantik. Geschichte und Begriff, München 2002; Detlef Kremer: Romantik, Stuttgart-Weimar 2001; Lothar Pikulik: Frühromantik, München 2000; Viktor Žmegač (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, I-III, Königstein, 1979-1984; Gerhard Schulz: Die deutsche Literatur zwischen Französischer Revolution und Restauration, I-II, München 1983/89.

Studentske obveze i kontrola uspjeha: pismeni i usmeni ispit