Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Opis kolegija: Književni seminar - "Das deutschsprachige Volkstheater" Ispis

Naziv kolegija: Književni seminar -  "Das deutschsprachige Volkstheater"

Izvođač/ica: dr. sc. Marijan Bobinac, red. prof.

ECTS bodovi: 3

Jezik: njemački

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni

Oblik nastave: 2 sata seminara tjedno

Uvjeti upisa: nema

Ciljevi: Nakon utvrđivanja pojma pučkog kazališta i pučkog komada (drame), seminarski rad koncentrirat će se na najpoznatija djela te vrste u književnosti njemačkoga jezičnog područja od 18. stoljeća do danas. Bitnim se pokazuje razlikovanje između starijega i novijeg tipa pučkog komada: stariji oblik vrste identičan je s različitim oblicima tekstova pisanih za pučka kazališta u 18. i 19. stoljeću (F. Raimund, J. Nestroy). U procesu ubrzane literarizacije pučkog komada važno mjesto zauzima sentimentalno-socijalnokritički odvjetak vrste (L. Anzengruber) u drugoj polovici 19. st., iz kojega potom, s jedne strane, nastaju brojni trivijalni pučki komadi, no koji, s druge strane, omogućuje nastanak kritičkog, ambicioznog pučkog komada u 20. st. (Horváth, Brecht, Turrini, Kroetz, Mitterer).

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Uz produbljena znanja o aspektima povijesti njemačke književnosti te o raznim fenomenima njemačke i europske društvene i kulturne povijesti, studenti svojim sudjelovanjem u seminaru, a napose u dijaloškoj formi rada, trebaju steći sposobnost analiziranja i interpretiranja književnih tekstova i filma u njihovoj sadržajnoj i formalnoj složenosti.

Korištene metode: diskusija, grupni rad

Sadržaj: Pojam pučkog kazališta i pučkog komada, njihovo značenje na njemačkom jezičnom području i u europskim razmjerima (1-2), tekstovi pučkog kazališta 18. st.: Stranitzky (3), tekstovi pučkog kazališta 19. st.: Raimund, Nestroy (4-6); Anzengruber (7); pučki komad 1. polovice 20. st.: Horváth, Brecht (8-10); pučki komad 2. polovice 20. st.: Turrini, Kroetz, Mitterer (11-15).

Literatura: A. Primarna: Odabrana djela Stranitzkog, Raimunda, Nestroya, Anzengrubera, Horvátha, Brechta, Turrinija, Kroetza, Mitterera. - - B. Sekundarna: Jürgen Hein (Hg.): Volksstück. Vom Hanswurstspiel zum sozialen Drama der Gegenwart, München 1989. - Jürgen Hein: Das Wiener Volkstheater, Darmstadt 1978 (31997). - Volker Klotz: Dramaturgie des Publikums, München – Wien 1976. - Marijan Bobinac: Otrovani zavičaj. Njemački pučki komad u dvadesetom stoljeću, Zagreb 1991. - Marijan Bobinac: Der kleine Mann auf der Bühne. Studien zum deutschsprachigen Volksstück des 20. Jahrhunderts, Wroclaw 2005.

Studentske obveze i kontrola uspjeha: Seminarski rad