Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Opisi kolegija: Diplomski studij germanistike - nastavnički smjer [2021./2022.] Ispis

- Studenti/ce kolegije upisuju prema propisanom hodogramu studijskog programa koji studiraju.
- Izvedbeni plan svih studija na Odsjeku za germanistiku 2021./22.: studiji germanistike [link/pdf].


Nastavničke kompetencije 

Na diplomskim studijima nastavničkoga smjera studenti stječu zakonom propisane nastavničke kompetencije (v. https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli). Dio kolegija slušaju u Centru za obrazovanje nastavnika (CZON, v. http://czon2.ffzg.hr/redoviti-studij), a dio na matičnim odsjecima. Ukupan broj bodova iznosi minimalno 60 ECTS-a, od čega je 18 bodova predviđeno za obvezne kolegije u organizaciji CZON-a (v. http://czon.ffzg.hr/redoviti-studij). Ostatak bodova studenti Germanistike stječu kroz metodički blok i školsku praksu (u organizaciji Odsjeka za germanistiku) te izborne kolegije iz ponude nastavničkog modula Odsjeka za germanistiku (v. Izborni kolegiji na Odsjecima [ffzg.hr] ili iz ponude Centra za obrazovanje nastavnika (v. http://czon.ffzg.hr/redoviti-studij/izborni-kolegiji).

 

1. SEMESTAR STUDIJA

Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika - Proces usvajanja njemačkog kao drugog i stranog jezika
[Einführung in die Didaktik und Methodik des Deutschunterrichts - Spracherwerb des Deutschen als Zweit- und als Fremdsprache]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, izv. prof.

Analiza i pripremanje nastave njemačkog kao stranog jezika
[Analyse und Vorbereitung des Fremdsprachenunterrichts Deutsch]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, izv. prof.

Jezični praktikum I
[Sprachpraktikum I]
Nositelj/ice i izvođač/ice:
mr. sc. Irena Petrušić Hluchy, viša lektorica


Izborni kolegiji nastavničkog smjera:*

Učenički jezici - analiza pogrešaka i vrednovanje znanja i vještina
[Lernersprachen - Fehleranalyse und Bewertung]
Nositelj/ica:
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, izv. prof.
Izvođač/ica:
Mirela Landsman Vinković

Učiteljske vještine u nastavi stranog jezika
[Lehrfertigkeiten im Fremdsprachenunterricht]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Jasminka Pernjek 

Iz povijesti i kulture Njemačke 1
[Kultur und Geschichte Deutschlands 1]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Nadine Vollstädt, ugovorna lektorica

 

* Napomena: Studenti tijekom studija upisuju primarno izborne predmete iz ponude nastavničkoga modula Odsjeka za germanistiku (v. Izborni kolegiji na Odsjecima (ffzg.hr)).Ostale izborne predmete studenti upisuju iz ponude Centra za obrazovanje nastavnika (v. http://czon.ffzg.hr/redoviti-studij/izborni-kolegiji). U slučaju nedostatka bodova, u 3. i 4. semestru studenti mogu upisati i izborne predmete iz ponude kulturološkog smjera na Odsjeku za germanistiku te iz opće ponude izbornih kolegija na Filozofskom fakultetu.


2. SEMESTAR STUDIJA

Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika - Temeljni principi i postupci podučavanja njem. jezika
[Einführung in die Didaktik und Methodik des Deutschunterrichts - Prinzipien und Verfahren des kommunikativen Deutschunterrichts]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, izv. prof.

Postupci podučavanja znanja i vještina njemačkog jezika
[Verfahren der Vermittlung von Kenntnissen und der Entwicklung von Fertigkeiten des Deutschen als Fremdsprache]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, izv. prof.

Jezični praktikum II
[Sprachpraktikum II]
Nositelj/ice i izvođač/ice:
mr. sc. Irena Petrušić Hluchy


Izborni kolegiji nastavničkog smjera:*

Književnost i čitanje u nastavi njemačkog jezika
[Literatur und Leseverstehen im Deutschunterricht]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, izv. prof.

Rad s udžbenicima njemačkog jezika
[Arbeit mit Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache]
Nositelj/ica:
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, izv. prof.
Izvođač/ica:
Mirela Landsman Vinković


* Napomena: Studenti tijekom studija upisuju primarno izborne predmete iz ponude nastavničkoga modula Odsjeka za germanistiku (v. Izborni kolegiji na Odsjecima (ffzg.hr)).Ostale izborne predmete studenti upisuju iz ponude Centra za obrazovanje nastavnika (v. http://czon.ffzg.hr/redoviti-studij/izborni-kolegiji). U slučaju nedostatka bodova, u 3. i 4. semestru studenti mogu upisati i izborne predmete iz ponude kulturološkog smjera na Odsjeku za germanistiku te iz opće ponude izbornih kolegija na Filozofskom fakultetu.


3. SEMESTAR STUDIJA

Školska praksa i Praktikum s metodičarom
[Schulpraktikum und begleitendes Tutorium]
Nositelj/ica:
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, izv. prof.
Izvođač/ica:
Mirela Landsman Vinković


Izborni kolegiji nastavničkog smjera:*

Učenički jezici - analiza pogrešaka i vrednovanje znanja i vještina
[Lernersprachen - Fehleranalyse und Bewertung]
Nositelj/ica:
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, izv. prof.
Izvođač/ica:
Mirela Landsman Vinković

Učiteljske vještine u nastavi stranog jezika
[Lehrfertigkeiten im Fremdsprachenunterricht]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Jasminka Pernjek

Iz povijesti i kulture Njemačke 1
[Kultur und Geschichte Deutschlands 1]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Nadine Vollstädt, ugovorna lektorica


* Napomena: Studenti tijekom studija upisuju primarno izborne predmete iz ponude nastavničkoga modula Odsjeka za germanistiku (v. Izborni kolegiji na Odsjecima (ffzg.hr)).Ostale izborne predmete studenti upisuju iz ponude Centra za obrazovanje nastavnika (v. http://czon.ffzg.hr/redoviti-studij/izborni-kolegiji). U slučaju nedostatka bodova, u 3. i 4. semestru studenti mogu upisati i izborne predmete iz ponude kulturološkog smjera na Odsjeku za germanistiku te iz opće ponude izbornih kolegija na Filozofskom fakultetu.


4. SEMESTAR STUDIJA

Seminar za izradu završnog rada
[Seminar zur Abschlussarbeit]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, izv. prof.

Metodika nastave njemačkog jezika
[Methodik des Deutschunterrichts]
Nositelj/ica:
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, izv. prof.
Izvođač/ica:
Mirela Landsman Vinković

Diplomski rad na studiju Germanistike
[Abschlussarbeit]

 

Izborni kolegiji nastavničkog smjera:**

Književnost i čitanje u nastavi njemačkog jezika
[Literatur und Leseverstehen im Deutschunterricht]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, izv. prof.

Rad s udžbenicima njemačkog jezika
[Arbeit mit Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache]
Nositelj/ica:
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, izv. prof.
Izvođač/ica:
Mirela Landsman Vinković


** Napomena: U 4. semestru student nije dužan upisati izborni kolegij ako i bez toga na kraju 4. semestra može ostvariti 60 ECTS bodova (usp. Odluke Fakultetskog Vijeća od 17. lipnja 2010.).