Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Opisi kolegija: Diplomski studij germanistike - nastavnički smjer [2018./2019.] Ispis

[Važna napomena: Studenti/ce kolegije upisuju prema propisanom hodogramu studijskog programa koji studiraju!]

 

1. SEMESTAR STUDIJA

Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika - Proces usvajanja njemačkog kao drugog i stranog jezika
[
Einführung in die Didaktik und Methodik des Deutschunterrichts - Spracherwerb des Deutschen als Zweit- und als Fremdsprache]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, doc.

Analiza i pripremanje nastave njemačkog kao stranog jezika
[
Analyse und Vorbereitung des Fremdsprachenunterrichts Deutsch]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, doc.

Jezični praktikum I (za studente upisane 2018./2019.)
[Sprachpraktikum I (
für die 2018/2019 immatrikulierten Studierenden)]
Nositelj/ice i izvođač/ice:
mr. sc. Irena Petrušić Hluchy


Izborni kolegiji nastavničkog smjera:*

Učenički jezici - analiza pogrešaka i vrednovanje znanja i vještina
[Lernersprachen - Fehleranalyse und Bewertung]
Nositelj/ica:
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, doc.
Izvođač/ica:

Mirela Landsman Vinković

Učiteljske vještine u nastavi stranog jezika

[Lehrfertigkeiten im Fremdsprachenunterricht]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Jasmina Pernjek

Iz povijesti i kulture Austrije 1
[Österreichische Landeskunde und Zeitgeschichte 1]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Vera Faber

Iz povijesti i kulture Njemačke 1
[Kultur und Geschichte Deutschlands 1]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Ivana Bašić, ugovorna lektorica

 

* Napomena: Za stjecanje propisanih 60 ECTS bodova u cjelokupnom nastavničkom diplomskom studiju germanistike primarno treba upisati izborne predmete iz ponude nastavničkog smjera Odsjeka za germanistiku ili iz ponude Centra za obrazovanje nastavnika (v. http://czon.ffzg.hr/redoviti-studij i http://czon.ffzg.hr/redoviti-studij/izborni-kolegiji-na-odsjecima). U slučaju nedostatka ECTS bodova, student može upisati i izborne kolegije iz kulturološkog smjera na Odsjeku za germanistiku, Iz povijesti i kulture Njemačke I i II, Iz povijesti i kulture Austrije odnosno neke predmete iz opće ponude izbornih kolegija na Filozofskom fakultetu. U 4. semestru student nije dužan upisati izborni kolegij ako i bez toga na kraju 4. semestra može ostvariti 60 ECTS bodova (usp. Odluke Fakultetskog Vijeća od 17. lipnja 2010.).2. SEMESTAR STUDIJA

Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika - Temeljni principi i postupci podučavanja njem. jezika
[Einführung in die Didaktik und Methodik des Deutschunterrichts - Prinzipien und Verfahren des kommunikativen Deutschunterrichts]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, doc.

Postupci podučavanja znanja i vještina njemačkog jezika
[Verfahren der Vermittlung von Kenntnissen und der Entwicklung von Fertigkeiten des Deutschen als Fremdsprache]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, doc.

Jezični praktikum II (za studente upisane 2018./2019.)
[Sprachpraktikum II (
für die 2018/2019 immatrikulierten Studierenden)]
Nositelj/ice i izvođač/ice:
mr. sc. Irena Petrušić Hluchy


Izborni kolegiji nastavničkog smjera:*

Književnost i čitanje u nastavi njemačkog jezika
[Literatur und Leseverstehen im Deutschunterricht]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, doc.

Rad s udžbenicima njemačkog jezika
[Arbeit mit Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache]
Nositelj/ica:
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, doc.
Izvođač/ica:

Mirela Landsman Vinković

Iz povijesti i kulture Njemačke 2
[Kultur und Geschichte Deutschlands 2]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Ivana Bašić, ugovorna lektorica


* Napomena: Za stjecanje propisanih 60 ECTS bodova u cjelokupnom nastavničkom diplomskom studiju germanistike primarno treba upisati izborne predmete iz ponude nastavničkog smjera Odsjeka za germanistiku ili iz ponude Centra za obrazovanje nastavnika (v. http://czon.ffzg.hr/redoviti-studij i http://czon.ffzg.hr/redoviti-studij/izborni-kolegiji-na-odsjecima). U slučaju nedostatka ECTS bodova, student može upisati i izborne kolegije iz kulturološkog smjera na Odsjeku za germanistiku, Iz povijesti i kulture Njemačke I i II, Iz povijesti i kulture Austrije, odnosno neke predmete iz opće ponude izbornih kolegija na Filozofskom fakultetu. U 4. semestru student nije dužan upisati izborni kolegij ako i bez toga na kraju 4. semestra može ostvariti 60 ECTS bodova (usp. Odluke Fakultetskog Vijeća od 17. lipnja 2010.).3. SEMESTAR STUDIJA

Školska praksa i Praktikum s metodičarom

[Schulpraktikum und begleitendes Tutorium]
Nositelj/ica:
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, doc.
Izvođač/ica:

Mirela Landsman Vinković

Jezični praktikum I (samo za studente upisane 2017./2018.)
[Sprachpraktikum I (nur für die 2017/2018 immatrikulierten Studierenden)]
Nositelj/ice i izvođač/ice:
mr. sc. Irena Petrušić Hluchy


Izborni kolegiji nastavničkog smjera:*

Učenički jezici - analiza pogrešaka i vrednovanje znanja i vještina
[Lernersprachen - Fehleranalyse und Bewertung]
Nositelj/ica:
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, doc.
Izvođač/ica:

Mirela Landsman Vinković

Učiteljske vještine u nastavi stranog jezika

[Lehrfertigkeiten im Fremdsprachenunterricht]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Jasmina Pernjek

Iz povijesti i kulture Austrije 1
[Österreichische Landeskunde und Zeitgeschichte 1]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Vera Faber

Iz povijesti i kulture Njemačke 1
[Kultur und Geschichte Deutschlands 1]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Ivana Bašić, ugovorna lektorica


* Napomena: Za stjecanje propisanih 60 ECTS bodova u cjelokupnom nastavničkom diplomskom studiju germanistike primarno treba upisati izborne predmete iz ponude nastavničkog smjera Odsjeka za germanistiku ili iz ponude Centra za obrazovanje nastavnika (v. http://czon.ffzg.hr/redoviti-studij i http://czon.ffzg.hr/redoviti-studij/izborni-kolegiji-na-odsjecima). U slučaju nedostatka ECTS bodova, student može upisati i izborne kolegije iz kulturološkog smjera na Odsjeku za germanistiku, Iz povijesti i kulture Njemačke I i II, Iz povijesti i kulture Austrije, odnosno neke predmete iz opće ponude izbornih kolegija na Filozofskom fakultetu. U 4. semestru student nije dužan upisati izborni kolegij ako i bez toga na kraju 4. semestra može ostvariti 60 ECTS bodova (usp. Odluke Fakultetskog Vijeća od 17. lipnja 2010.).


4. SEMESTAR STUDIJA

Seminar za izradu završnog rada
[Seminar zur Abschlussarbeit]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, doc.

Jezični praktikum II (samo za studente upisane 2017./2018.)
[Sprachpraktikum II (nur für die 2017/2018 immatrikulierten Studierenden)]
Nositelj/ice i izvođač/ice:
mr. sc. Irena Petrušić Hluchy

Metodika nastave njemačkog jezika
[Methodik des Deutschunterrichts]
Nositelj/ica:
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, doc.
Izvođač/ica:

Mirela Landsman Vinković

Diplomski rad na studiju Germanistike
[Abschlussarbeit]

 

Izborni kolegiji nastavničkog smjera:*

Književnost i čitanje u nastavi njemačkog jezika
[Literatur und Leseverstehen im Deutschunterricht]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, doc.

Rad s udžbenicima njemačkog jezika
[Arbeit mit Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache]
Nositelj/ica:
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, doc.
Izvođač/ica:

Mirela Landsman Vinković

Iz povijesti i kulture Njemačke 2
[Kultur und Geschichte Deutschlands 2]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Ivana Bašić, ugovorna lektorica


* Napomena: Za stjecanje propisanih 60 ECTS bodova u cjelokupnom nastavničkom diplomskom studiju germanistike primarno treba upisati izborne predmete iz ponude nastavničkog smjera Odsjeka za germanistiku ili iz ponude Centra za obrazovanje nastavnika (v. http://czon.ffzg.hr/redoviti-studij i http://czon.ffzg.hr/redoviti-studij/izborni-kolegiji-na-odsjecima). U slučaju nedostatka ECTS bodova, student može upisati i izborne kolegije iz kulturološkog smjera na Odsjeku za germanistiku, Iz povijesti i kulture Njemačke I i II, Iz povijesti i kulture Austrije, odnosno neke predmete iz opće ponude izbornih kolegija na Filozofskom fakultetu. U 4. semestru student nije dužan upisati izborni kolegij ako i bez toga na kraju 4. semestra može ostvariti 60 ECTS bodova (usp. Odluke Fakultetskog Vijeća od 17. lipnja 2010.).