Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Opisi kolegija: Diplomski studij germanistike - kulturološki smjer [2020./2021.] Ispis

[Važna napomena: Studenti/ce kolegije upisuju prema propisanom hodogramu studijskog programa koji studiraju!]

 

1. SEMESTAR

Jezik i kultura
[
Sprache und Kultur]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi, red. prof.


Izborni kolegiji kulturološkog smjera (ponuda za student/ic/e svih smjerova diplomskog studija germanistike):

Jezik u društvu
[
Sprache und Gesellschaft]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Zrinjka Glovacki Bernardi, red. prof.

Dodirno jezikoslovlje
[
Sprachkontaktforschung]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Velimir Piškorec, red. prof.

Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću
[Deutsch-kroatische Sprachkontakte im Burgenland]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Aleksandra Ščukanec, doc.

Književni seminar 1 – Bečka moderna
[
Literarisches Seminar 1
– Wiener Moderne]
Nositelj/ica i izvođač/ica:

dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, red. prof.

Književni seminar 2 – Thomas, Heinrich i Klaus Mann
[
Literarisches Seminar 2
Thomas, Heinrich und Klaus Mann]
Nositelj/ica i izvođač/ica:

dr. sc. Marijan Bobinac, red. prof.

Poglavlja iz njemačke književnosti – Ekspresionizam
[Kapitel aus der deutschsprachigen Literatur – Expressionismus
]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Marijan Bobinac, red. prof.

Interkulturalni seminar 1 – Interkulturalni kriminalistički roman
[Interkulturelles Seminar 1 –
Interkultureller Kriminalroman]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc.
Milka Car Prijić, red. prof.

Iz povijesti i kulture Njemačke I 
[
Aus der modernen Geschichte Deutschlands I]
Nositelj/ica i izvođač/ica:

Ivana Bašić, ugovorna lektorica

 


2. SEMESTAR

Njemačko-hrvatski jezični dodiri
[
Deutsch-kroatische Sprachkontakte]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Velimir Piškorec, red. prof.

Njemačko-hrvatski književni transferi
[Deutsch-kroatische Literaturtransfers]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, red. prof.


Izborni kolegiji kulturološkog smjera (ponuda za student/ic/e svih smjerova diplomskog studija germanistike):

Tekstna lingvistika
[Textlinguistik]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi, red. prof.

Jezične biografije
[Sprachbiografien]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Velimir Piškorec, red. prof.

Poglavlja iz njemačke književnosti – Njemačka književnost 1933. - 1945.
[Kapitel aus der deutschsprachigen Literatur – Deutsche Literatur 1933 - 1945]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Marijan Bobinac, red. prof. 

Kulturološki seminar 1 – Naracija i rod
[
Interkulturelles Seminar 1 – Narration und Geschlecht]
Nositelj/ica i izvođač/ica:

dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, red. prof.3. SEMESTAR

Književnost i mediji
[Literatur und Medien]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Christine Magerski, izv. prof.


Izborni kolegiji kulturološkog smjera (ponuda za student/ic/e svih smjerova diplomskog studija germanistike):

Jezik u društvu
[
Sprache und Gesellschaft]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Zrinjka Glovacki Bernardi, red. prof.

Dodirno jezikoslovlje
[
Sprachkontaktforschung]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Velimir Piškorec, red. prof.

Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću
[Deutsch-kroatische Sprachkontakte im Burgenland]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Aleksandra Ščukanec, doc.

Književni seminar 1 – Bečka moderna
[
Literarisches Seminar 1
– Wiener Moderne]
Nositelj/ica i izvođač/ica:

dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, red. prof.

Književni seminar 2 – Thomas, Heinrich i Klaus Mann
[
Literarisches Seminar 2
Thomas, Heinrich und Klaus Mann]
Nositelj/ica i izvođač/ica:

dr. sc. Marijan Bobinac, red. prof.

Poglavlja iz njemačke književnosti – Ekspresionizam
[Kapitel aus der deutschsprachigen Literatur – Expressionismus
]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Marijan Bobinac, red. prof.

Interkulturalni seminar 1 – Interkulturalni kriminalistički roman
[Interkulturelles Seminar 1 –
Interkultureller Kriminalroman]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Milka Car Prijić, red. prof.

Iz povijesti i kulture Njemačke I 
[
Aus der modernen Geschichte Deutschlands I]
Nositelj/ica i izvođač/ica:

Ivana Bašić, ugovorna lektorica

 

4. SEMESTAR

Seminar - konzultacije za diplomande
[
Seminar - Sprechstunden für Diplomanden]

Diplomski rad na studiju Germanistike
[Abschlussarbeit]