Kontakti

Adresa: Odsjek za germanistiku, Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb


Tajništvo: Vesna Bevanda, tajnica  
   - ured: E-327  
   - telefon: ++385 (0)1 409 2303
   - e-pošta: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
   - vrijeme primanja: po. - pe. 9-13 (stanka 11-11.30)  


Pročelnik/ca Odsjeka za germanistiku: dr. sc. Christine Magerski, izv. prof.
   - ured: E-303
   - telefon: ++385 (0)1 409 2325
   - e-pošta: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
   - vrijeme primanja: po. 11-12, ut. 15.30-16.30


Zamjenik/ca pročelnice Odsjeka za germanistiku: dr. sc. Aleksandra Ščukanec, doc.
   - ured: E-311
   - telefon: ++385 (0)1 409 2353
   - e-pošta: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
   - vrijeme primanja: ut. 10.30-12.30, sr. 9.30-11

 Koordinator/ica za sustav ISVU (preddiplomski studiji): Vesna Bevanda, tajnica
   - ured: E-327
   - telefon: ++385 (0)1 409 2303
   - e-pošta: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
   - vrijeme primanja: po. - pe. 9-13 (stanka 11-11.30)


Koordinator/ica za sustav ISVU (diplomski studiji): Vesna Bevanda, tajnica
   - ured: E-327
   - telefon: ++385 (0)1 409 2303
   - e-pošta: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
   - vrijeme primanja: po. - pe. 9-13 (stanka 11-11.30)


Koordinator/ica za ECTS i ERASMUS: dr. sc. Jelena Spreicer, poslijedoktorandica
   - ured: E-303
   - telefon: ++385 (0)1 409 2325
   - e-pošta: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
   - vrijeme primanja: po. 12.30-13.30, sr. 11.30-12.30
Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

 

Koordinator/ica za mrežnu prezentaciju: dr. sc. Rikard Puh
   - ured: -
   - telefon: ++385 (0)1 409 2303
   - e-pošta: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
   - vrijeme primanja: po dogovoru Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

 

Koordinator/ica za znanstvenu i međunarodnu suradnju Katedre za nederlandistiku: dr. sc. Željana Pancirov Cornelisse, zn. novak.-asist.
   - ured: E-304
   - telefon: ++385 (0)1 409 2358
   - e-pošta: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
   - vrijeme primanja: putem elektroničke pošte

 

Satničar/ka: dr. sc. Franjo Janeš, viši asistent
   - ured: E-308
   - telefon: ++385 (0)1 409 2355
   - e-pošta: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
   - vrijeme primanja: če. 13-14

 

Knjižničar/ka: Blaženka Klemar Bubić
   - ured: 5. kat knjižnice Filozofskog fakulteta
   - telefon: ++385 (0)1 409 2032
   - e-pošta: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
   - vrijeme primanja: po. - pe. 9-13

 


 

Studentski/e predstavnici/e na predddiplomskom studiju germanistike:
   - 1. god.: Teodora Gerbus, Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript (zamjena: Robert A. F. Haupt, Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript )
   - 2. god.: Magdalena Stepan, Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript (zamj.: Nevenka Tolj, Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript )
   - 3. god.: Sebastijan Zadravec, Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript (zamjena: Ivan Stanić, Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript )

Studentski/e predstavnici/e na diplomskom studiju germanistike:
    - 1. god.: Tena Filetin, Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript (zamjena: Nina Vrbanec, Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript )
    - 2. god.: Katarina Oskmačić, Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript (zamjena: Petra Bičanić, Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

Studentski/e predstavnici/e na diplomskom studiju nederlandistike:
    - 2. god.: Paola Brodej, Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript (zamjena: Irma Novak, Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript )