Kurikul: Diplomski studij germanistike - nastavnički smjer

Odabir poveznice vodi do traženog sadržaja:

 


 

Diplomski studij germanistike - nastavnički smjer: Promjene u kurikulu od akreditacije do danas

- Semestar: 3

 • Školska praksa i Praktikum s metodičarom, umjesto 3 ECTS dobiva 2 ECTS, izmijenjeno temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 20. srpnja 2009.
 • Jezični praktikum I, umjesto 3 ECTS dobiva 2 ECTS temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 20. srpnja 2009. i umjesto 2V postaje 2S temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 14. lipnja 2012. 
- Semestar: 4
 • Izborni kolegij, ukida se programom predviđena nužnost upisivanja, temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 17. lipnja 2010.
 • Jezični praktikum II, umjesto 3 ECTS dobiva 2 ECTS temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 20. srpnja 2009. i umjesto 2V postaje 2S temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 14. lipnja 2012.
 • Školska praksa, ukida se temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 17. lipnja 2010.
 • Završni rad, umjesto 6 ECTS dobiva 11 ECTS, izmijenjeno temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 17. lipnja 2010.

- Semestar: 1, 2, 3, 4 (izborni kolegiji)

 • Književni seminar, uvodi se ocjenjivanje, izmijenjeno temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 2. srpnja 2008.
 • Interkulturalni seminar, uvodi se ocjenjivanje, izmijenjeno temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 2. srpnja 2008.
 • Jezik u društvu, 2S postaju 1P1S, izmijenjeno temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 25. svibnja 2011.
 • Tekstna lingvistika, ukinuti svi uvjeti Odlukom FV od 20. srpnja 2009., 2S postaju 1P1S, temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 25. svibnja 2011.
 • Historijska gramatika njemačkoga jezika, izmijenjeno temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 20. srpnja 2009.
 • Psiholingvistika, 2S postaju 1P1S, izmijenjeno temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 25. svibnja 2011.
 • Dodirno jezikoslovlje, 2S postaju 1P1S, izmijenjeno temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 25. svibnja 2011.
 • Jezične biografije, 2S postaju 1P1S, izmijenjeno temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 25. svibnja 2011.
 • Povijesna sociolingvistika, novouvedeni izborni kolegij, temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 17. lipnja 2010.
 • Njemački u Hrvatskoj od 16. do 18. stoljeća, novouvedeni izborni kolegij, temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 25. svibnja 2011.
 • Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću, novouvedeni izborni kolegij, temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 25. svibnja 2011.