Obavijest o konzultacijama dr. sc. Monike Blagus
U petak 5. travnja dr. sc. Monika Blagus konzultacije će održati od 11:30 do 12:30 sati.