Ispitni rokovi: Studij germanistike
- ISPITI - AKADEMSKA GODINA 2018./2019. [zadnja izmjena: 11.6.2019., označena žutom bojom] 

[KOLEGIJI ODNOSNO ISPITIVAČI]

- Prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki Bernardi
  Jezik i kultura; Jezik u društvu; Osnove strukturalizma


  Sintaksa suvremenog njemačkog jezika; Tekstna lingvistika;
  Jezik i reklame


  svi kolegiji


28.1.2019. u 10 h
4., 11.2.2019. u 10 h


17., 24.6.2019. u 10 h
1.7.2019. u 10 h

4., 11., 18.9.2019. u 10 h
- Prof. dr. sc. Marijan Bobinac
  svi kolegiji29.1.2019. u 10 sati (A-307)
5.2. u 11 sati (A-311), 12.2.2019.
u 9 sati (A-311)
12., 19.6.2019.
2.7.2019.

3., 10.9.2019.- Prof. dr. sc. Velimir Piškorec
 
Dodirno jezikoslovlje; Jezične biografije; Njemačko-hrvatski
  jezični dodiri; Planski jezici; Teorija prevođenja     1., 15., 22.2.2019. u 11 h
14.6.2019. u 11 h
5., 12.7.2019. u 11 h
6., 13., 20.9.2019. u 11 h


- Izv. prof. dr. sc. Maja Anđel
  svi kolegijislobodna studijska godina


- Izv. prof. dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić
  Uvod u studij njemačke književnosti

29.1.2019., dv. 6, 14-16 h
5., 12.2.2019., dv. 6, 14-16 h
12., 19., 26.6.2019., dv. 6, 14-16 h
3., 10., 17.9.2019., dv. 6, 14-16 h

  Osnove književne interpretacije


12., 19., 26.6. 2019., dv. 6, 14-16 h
3., 10., 17.9. 2019., dv. 6, 14-16 h

  Njemačko-hrvatski književni transferi


12., 19., 26.6.2019., dv. 6, 14-16 h
3., 10., 17.9.2019., dv. 6, 14-16 h 

  Seminari (Seminar iz njem. knjiž. 20. st. 1 B i 20. st. 2 B;
  Nostalgija u njem. književnosti 20. st.)

11.2.2019. (samo 20. st. 1 B)
24.6.2019.
9.9.2019.


- Izv. prof. dr. sc. Milka Car Prijić
  Povijest njemačke književnosti 18. st. 
 
Povijest njemačke književnosti 20. st. II
  Književni seminar 1 - Njemačka novela 19. stoljeća


  Interkulturalni seminar - Književno prevođenje
  Seminar iz njemačke književnosti 18. st. B


Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 B
31.1.2019. u 9 h
5., 19.2.2019. u 9 h
30.8.2019. u 10 h
10., 19.9.2019. u 10 h

11., 27.6.2019. u 9 h
4.7.2019. u 9 h
30.8.2019. u 9 h
10., 19.9.2019. u 9 h

31.1.2019. u 10 h
5., 19.2.2019. u 10 h

11., 27.5.2019. u 11 h
4.7.2019. u 11 h
30.8.2019. u 11 h
10., 19.9.2019. u 11 h

19.2.2019. u 10 h
18.9.2019. u 11 h

4.7.2019. u 10 h
18.9.2019. u 10 h


- Izv. prof. dr. sc. Christine Magerski
  svi kolegiji (
Književnost i mediji; Kulturološki seminar 1 Robert
  Musil; Povijest njem. književnosti 19. st. i 20. st. I; Seminar
  njem. književnosti 19. st. A i 20. st. I A)
5., 11., 20.2.2019. (14-15.30 h)
19.6.2019. (14-15.30 h)
3., 10.7.2019. (14-15.30 h)
4., 11., 18.9.2019. (14-15.30 h)


- Doc. dr. sc. Slađan Turković
  svi kolegiji (Uvod u studij njemačkog jezika; Osnove
  jezikoslovlja; Morfologija suvremenoga njemačkoga jezika;
  Leksikologija i leksikografija; Povijest njemačkoga jezika;
  Fonetika i fonologija suvremenoga njemačkoga jezika)


28.1.2019. u 12 h
4., 11.2.2019. u 12 h
10., 17., 24.6.2019. u 12 h
2., 9., 16.9.2019. u 12 h


- Doc. dr. sc. Marija Lütze-Miculinić
  Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika - Proces
  usvajanja njemačkog kao drugog i stranog jezika; Analiza i
  pripremanje nastave njemačkog kao stranog jezika

Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika - Temeljni
  principi i postupci podučavanja njemačkog kao stranog jezika;
  Postupci podučavanja znanja i vještina njemačkog kao stranog
  jezika; Seminar za izradu završnog rada; Književnost i čitanje
  u nastavi njemačkog jezika
29.1.2019., 8-10 h
5., 20.2.2019., 8-10 h
11.6.2019., 8-10 h (A-307)
3.7.2019., 8-10 h (A-307)
28.8.2019., 8-10 h (A-307)
4., 11.9.2019., 8-10 h
 

- Doc. dr. sc. Aleksandra Ščukanec
  svi kolegiji (Jezik struke I/II; Metode studiranja – jezikoslovlje;
  Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću; Osnove retorike I;
  Tekstne vrste I; Semantika suvremenog njemačkog jezika)

29.1.2019. u 9 h
5., 12.2.2019. u 9 h
11., 27.6.2010. u 9 h
9.7.2019. u 9 h
28.8.2019. u 9 h
4.9., 11.9.2019. u 9 h


- Dr. sc. Monika Blagus
  svi kolegiji (Metodika pismenog prevođenja; Pragmalingvist.
  seminar; Semantika riječi; Tekstne vrste I)
4., 11., 18.2.2019. od 9.30 do 11 h (E-304)
17.6.2019.

1., 8.7.2019.
2., 9., 16.9.2019.


- Dr. sc. Vera Faber
  svi kolegiji

29.1.2019. u 17 h
31.1.2019. u 11 h
22.2.2019. u 17 h
11.6.2019. u 14 h
2., 10.7.2019. u 14 h
26.8.2019. u 14 h
4., 19.9.2019. u 14 h


- Dr. sc. Jelena Spreicer
  Seminar iz njemačke književnosti 18. st. C, 19. st. C, 20. st. 1
  C i 20. st. 2 C4., 11., 18.2.2019.
12., 24.6.2019.
10.7.2019.
27.8.2019.
6., 16.9.2019.

- Dr. sc. Tamara Gazdić-Alerić
  Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika

19.6.2019. u 12 sati
3., 10.7.2019. u 12 sati
4., 11.9.2019. u 12 sati


- Dr. sc. Franjo Janeš
  Osnove retorike I

21.6.2018.
5.7.2018.

6., 13.9.2018.


- Dr. sc. Željana Pancirov Cornelisse
 
Lingvistički seminar, Sociolingvistika, Komunikacijske
  tehnike i vještine, Kultura i civilizacija nizozemskog
  jezičnog područja

5., 12., 19.2.2019., 12-14 h
11., 18.6.2019., 10-12 h
24.6.2019., 12-14 h
3., 10., 17.9.2019., 10-12 h

- Mr. sc. Irena Petrušić Hluchy
  Jezični praktikum 1 i 230.1.2019., 10-12 h, D4 (samo J. praktikum 1)
13.2.2019., 14-16 h, D4 (samo J. praktikum 1)
13.6.2019., 14-16 h, D4; 26.6.2019., 10-12 h (A-307)
2.7.2019., 10-12 h, D 4
29.8.2019., 10-12 h, D4
5.9. (A-307), 12.9.2019. (D4), 10-12 h

- Mirela Landsman Vinković
  Školska praksa i Praktikum s metodičarom, Učenički jezici -
  analiza pogrešaka i vrednovanje znanja i vještina


  Rad s udžbenicima njemačkog jezika, Metodika nastave
  njemačkog jezika


  Školska praksa i Praktikum s metodičarom, Učenički jezici -
  analiza pogrešaka i vrednovanje znanja i vještina, Rad s
  udžbenicima njemačkog jezika, Metodika nastave njemačkog
  jezika
29.1.2019. (9.30-11, A-311) 5.2. (9.30-11, A-311), 20.2.2019. (11-12.30, A-311)


12., 19.6.2019. (12-13.30, A-311)
26.6.2019. (17 h)
4., 11., 18.9.2019. (12-13.30, A-311)


- Vesna Ivančević Ježek
  Terminologija i jezici struka 1/2/331.1.2019.
7., 19.2.2019.
18., 26.6.2019.
9.7.2019.
30.8.2019.
6., 13.9.2019.


- Jasminka Pernjek
  Učiteljske vještine u nastavi stranog jezika1., 8., 22.2.2019.


- Ivana Bašić
  Jezik medija u zemljama njem. gov. područja, Iz povijesti i kulture Njemačke I, Njemački jezik i kazalište
28.1.2019.
4., 11.2.2019.
10., 17., 24.6.2019.
26.8.2019.
2., 16.9.2019.

- Christine Biegert
  svi kolegiji


29.1.2019., 13-14 h
7., 14.2.2019., 13-14 h
11., 18.6.2019., 13-14 h
9.7.2019., 13-14 h


- Maarten Rombouts
  Osnove nizozemskog jezika za germaniste24.6.2019. u 10 h (A307)


- Inja Skender Libhard
  Jezični praktikum II

20.6.2018. u 8.30 h
4.7.2018. u 8.30 h
4., 18.9.2018. u 8.30 h


- Antonela Konjevod
  Sintaktička analiza I i II17., 28.6.2019.


- Lektorski kolegiji (Suvremeni njemački jezik / Receptivna i
  produktivna kompetencija / Vježbe pismenog prevođenja)
 30.1.2019., 14-18 h
6.2.2019., 14-18 h
13.2.2019., 10-14 h
13., 26.6.2019., 10-14 h
3.7.2019., 10-14 h
29.8.2019., 10-14 h
5., 12.9.2018., 14-18 h