O Odsjeku za germanistiku

Povijest Odsjeka za germanistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu seže u 19. stoljeće: godine 1895. u Zagrebu je osnovana Katedra za njemački jezik koja je već 1897. po vrijednosti izjednačena sa Sveučilištima na njemačkom jeziku u Austro-Ugarskoj. 1904. taj "Lehrstuhl für deutsche Sprache" uzdigao se na razinu instituta i postao "Seminar für deutsche Philologie".

Trenutno Odsjek za germanistiku broji više od pola tisuće studentica i studenata te preko trideset zaposlenih u znanosti i/ili nastavi. Zagrebačka germanistika duže od desetljeća vodi i vlastiti znanstveni časopis, istražuje u nekoliko znanstvenih projekata MZOŠ-a i održava blisku suradnju s mnogobrojnim institutima u zemlji i inozemstvu (među ostalim, s onima iz Zadra, Osijeka, Rijeke, Ljubljane, Beča, Mainza, Kölna, Berlina). U duhu Bolonjske deklaracije, Odsjek za germanistiku s uspjehom provodi restrukturiranje studijske ponude i uvođenje novih nastavnih programa koji odgovaraju suvremenim tendencijama u znanosti. Uz katedre s dužom tradicijom - Katedru za njemački jezik (današnji predstojnik: prof. dr. sc. Velimir Piškorec) i Katedru za njemačku književnost (današnja predstojnica: izv. prof. dr. sc. Milka Car Prijić) - početkom 21. stoljeća ustanovljene su i Katedra za didaktiku nastave njemačkog jezika (današnja predstojnica: doc. dr. sc. Marija Lütze-Miculinić) i Katedra za znanost o prevođenju njemačkog jezika (današnja predstojnica: izv. prof. dr. sc. Maja Anđel) te Katedra za nederlandistiku (današnji predstojnik: izv. prof. dr. sc. Slađan Turković) koja od akademske godine 2008./2009. u okviru Odsjeka za germanistiku uspješno organizira samostalan studij nederlandistike.