Opisi kolegija: Diplomski studij germanistike - kulturološki smjer [2019./2020.]

[Važna napomena: Studenti/ce kolegije upisuju prema propisanom hodogramu studijskog programa koji studiraju!]

 

1. SEMESTAR

Jezik i kultura
[
Sprache und Kultur]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi, red. prof.


Izborni kolegiji kulturološkog smjera (ponuda za student/ic/e svih smjerova diplomskog studija germanistike):

Jezik u društvu
[
Sprache und Gesellschaft]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Zrinjka Glovacki Bernardi, red. prof.

Dodirno jezikoslovlje
[
Sprachkontaktforschung]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Velimir Piškorec, red. prof.

Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću
[Deutsch-kroatische Sprachkontakte im Burgenland]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Aleksandra Ščukanec, doc.

Književni seminar 1 – Kriminalistički roman
[
Literarisches Seminar 1
– Kriminalroman]
Nositelj/ica i izvođač/ica:

dr. sc. Milka Car Prijić, izv. prof.

Književni seminar 2 – Eros i Tanatos
[
Literarisches Seminar 2
– Eros und Thanatos]
Nositelj/ica i izvođač/ica:

dr. sc. Marijan Bobinac, red. prof.

Poglavlja iz njemačke književnosti – Njemački romantizam
[Kapitel aus der deutschsprachigen Literatur – Romantik
]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Marijan Bobinac, red. prof.

Iz povijesti i kulture Njemačke I 
[
Aus der modernen Geschichte Deutschlands I]
Nositelj/ica i izvođač/ica:

Ivana Bašić, ugovorna lektorica

Iz povijesti i kulture Austrije I  
[
Österreichische Landeskunde und Zeitgeschichte 1]
Nositelj/ica i izvođač/ica:

dr. sc. Vera Faber, ugovorna lektorica

 


2. SEMESTAR

Njemačko-hrvatski jezični dodiri
[
Deutsch-kroatische Sprachkontakte]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Velimir Piškorec, red. prof.

Njemačko-hrvatski književni transferi
[Deutsch-kroatische Literaturtransfers]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, izv. prof.


Izborni kolegiji kulturološkog smjera (ponuda za student/ic/e svih smjerova diplomskog studija germanistike):

Tekstna lingvistika
[Textlinguistik]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi, red. prof.

Jezične biografije
[Sprachbiografien]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Velimir Piškorec, red. prof.

Poglavlja iz njemačke književnosti – Njemačka književnost 1933. - 1945.
[Kapitel aus der deutschsprachigen Literatur – Deutsche Literatur 1933 - 1945]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Marijan Bobinac, red. prof. 

Kulturološki seminar 1 – Naracija i rod
[
Interkulturelles Seminar 1 – Narration und Geschlecht]
Nositelj/ica i izvođač/ica:

dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, izv. prof.3. SEMESTAR

Književnost i mediji
[Literatur und Medien]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, izv. prof.


Izborni kolegiji kulturološkog smjera (ponuda za student/ic/e svih smjerova diplomskog studija germanistike):

Jezik u društvu
[
Sprache und Gesellschaft]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Zrinjka Glovacki Bernardi, red. prof.

Dodirno jezikoslovlje
[
Sprachkontaktforschung]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Velimir Piškorec, red. prof.

Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću
[Deutsch-kroatische Sprachkontakte im Burgenland]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Aleksandra Ščukanec, doc.

Književni seminar 1 – Kriminalistički roman
[
Literarisches Seminar 1
– Kriminalroman]
Nositelj/ica i izvođač/ica:

dr. sc. Milka Car Prijić, izv. prof.

Književni seminar 2 – Eros i Tanatos
[
Literarisches Seminar 2
– Eros und Thanatos]
Nositelj/ica i izvođač/ica:

dr. sc. Marijan Bobinac, red. prof.

Poglavlja iz njemačke književnosti – Njemački romantizam
[Kapitel aus der deutschsprachigen Literatur – Romantik
]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Marijan Bobinac, red. prof.

Iz povijesti i kulture Njemačke I 
[
Aus der modernen Geschichte Deutschlands I]
Nositelj/ica i izvođač/ica:

Ivana Bašić, ugovorna lektorica

Iz povijesti i kulture Austrije I  
[
Österreichische Landeskunde und Zeitgeschichte 1]
Nositelj/ica i izvođač/ica:

dr. sc. Vera Faber, ugovorna lektorica

 

4. SEMESTAR

Seminar - konzultacije za diplomande
[
Seminar - Sprechstunden für Diplomanden]

Diplomski rad na studiju Germanistike
[Abschlussarbeit]