Naslovna

Poziv na suradnju

Hieronymus je prvi hrvatski časopis posvećen isključivo znanstvenim i stručnim člancima iz područja proučavanja prevođenja i terminologije.

Glavni su ciljevi časopisa sljedeći:

  • promicati znanost o prevođenju i terminologiju u Hrvatskoj i široj regiji, gdje te dvije discipline još nisu u potpunosti priznate i
  • omogućiti autorima iz Hrvatske i regije da se predstave međunarodnoj znanstvenoj zajednici istraživača prevođenja i terminologije.

Posredno, Hieronymus također nastoji:

  • smanjiti jaz između teorije prevođenja i prevoditeljske prakse u Hrvatskoj i široj regiji i
  • poboljšati status prevoditelja u društvu osvještavanjem javnosti o pitanjima vezanim za prevoditeljsku struku.

Od 3. broja (2016.) svi članci objavljeni u časopisu prolaze postupak anonimne recenzije.

Časopis se objavljuje u otvorenom pristupu pod licencom Creative Commons 4.0, a izlazi jednom godišnje.

ISSN 1849-5257