Impresum

Glavni urednici:
dr. sc. Goranka Antunović
dr. sc. Mateusz Stanojević

Uredništvo:
dr. sc. Kristijan Nikolić
dr. sc. Nataša Pavlović
dr. sc. Snježana Veselica Majhut

Urednički savjet:
dr. sc. Borislava Eraković, Sveučilište u Novom Sadu, Srbija
dr. sc. Zorica Kovačević, Sveučilište u Beogradu, Srbija
dr. sc. Alice Leal, Sveučilište u Beču, Austrija
dr. sc. Vanda Mikšić, Sveučilište u Zadru, Hrvatska
dr. sc. Marija Omazić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatska
dr. sc. Emilia Perez, Sveučilište Konstantina Filozofa u Nitri, Slovačka
dr. sc. Agnes Pisanski Peterlin, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija
dr. sc. Marija Todorova, Sveučilište Hong Kong Baptist University, Hong Kong / Sveučilište American College Skopje, Skopje, Sjeverna Makedonija
dr. sc. Gianmarco Vignozzi, Sveučilište u Pisi, Italija

Izdavač:
FF Press
Zagreb

Grafička obrada i održavanje stranica:
dr. sc. Nataša Pavlović

Časopis izlazi jednom godišnje. Prvi broj je objavljen 15. rujna 2014.

ISSN 1849-5257