Početak nastave kod nastavnika koji dolaze dvotjedno

Profesorica dr. sc. Márta H. Varga u ljetnom semestru nastavu će početi 13.3., a profesorica Jolán Mann 9.3., prema rasporedu koji je objavljen na katedarskim stranicama.