Ispiti iz Fonologije mađarskog jezika

U jesenskom ispitnom roku ispiti iz Fonologije mađarskog jezika održavaju se 13, 20. i 25. rujna od 10.00 sati u dvorani A217. Mole se studenti koji su u ljetnom ispitnom roku položili ispit, (kao i one koji nisu položili, a žele ga polagati na jednom od sljedećih rokova), ali nisu došli na uvid u test, da to učine sada. Konzultacije se održavaju srijedom od 11.00 do 12.00.