Obavijest za studente koji ponovo upisuju kolegij Jezične vježbe I.

Molimo sve studente koji će ponovo upisati kolegij Jezične vježbe iz mađarskog jezika I. da u ponedjeljak dođu u prvu grupu od 15.30 u dvoranu A128 (tada će se napraviti konačan raspored po grupama).