Početak usmenog dijela završnog ispita

Usmeni ispiti u sklopu završnog ispita za studente koji završavaju preddiplomski studij počinju 19.9., četvrtak, u 10.15.

Prije toga, od 10.00 sati kandidati mogu dobiti uvid u svoj test koji su napisali u ponedjeljak kod prof. Katalinić.

Molimo zato sve kandidate da u 10.00 sati dođu u prostor ispred katedarskih prostorija.