Početak nastave kod pojedinih nastavnika

Profesori će u zimskom semestru nastavu na obje razine početi (prema službenom rasporedu studija hungarologije) od ovih datuma:

Dr. sc. Orsolya Žagar Szentesi: od 7.10.

Dr. sc. Kristina Katalinić: od 30.9.

Dr. sc. Sándor Bene: od 7.10.

Gabriella Kiss: od 9.10.

Ana Sekso Milkovic: 30.9. (II. godina), 7.10. (I. godina)

Dr. sc. H. Varga Márta: od 14.10.

Jolán Mann: od 10.10.