Ispitni rokovi kod lektorice Gabrielle Kiss

Svi pismeni ispiti kod lektorice Kiss (29. siječnja, 5. i 12. veljače) počinju u 10.00 sati u dvorani A217.