Obavijest vezano za odluku o obustavi klasičnog oblika nastave

Obavještavamo studente hungarologije da će od nastavnika pojedinih kolegija uskoro dobiti konkretnije upute o načinu rada na pojedinim premetima u izmijenjenim okolnostima koje nastupaju od 16.3. obustavom nastave u klasičnom obliku.

Svi će se nastavnici na pojedinim kolegijima javiti svojim studentima kanalima (npr. Omega, mejling lista) kroz koje uobičajeno komuniciraju sa studentima.

Međutim, svaki student i bez posebnih uputa može puno toga učiniti da predstojeći period najbolje iskoristi za samostalni i produbljeni rad, stoga potičemo studente da počnu obrađivati literaturu za ispite, odnosno čitati obaveznu lektiru za književne seminare.