Prijava na pismene ispite – dodatna uputa

Budući da pismene ispite iz jezičnih vježbi i jezikoslovnih kolegija namjeravamo održati u fizičkom obliku (“uživo” u dvoranama), mole se studenti da se, pored već učinjene prijave kroz studomat, na pojedine ispite prijave i mejlom kod nastavnika do tri dana prije ispitnog roka – u svrhu osiguravanja primjerene prostorije za ispit radi pridržavanja epidemioloških propisa.