Zagrebe, ti si moj rodni grad… / Szülővárosom vagy, Zágráb…

Zbornik radova Zagrebe, ti si moj rodni grad… sa Simpozija u spomen na Ferenca Fejtöa koji je održan 12–13. listopada 2018. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu sada je dostupan i u digitalnom obliku na mrežnim stranicama FF Open Press-a. 

Megjelent és a kari FF Open Press oldalon elérhető a 2018. október 12-én és 13-án Fejtő Ferenc emlékére rendezett szimpózium Zagrebe, ti si moj rodni grad…/ Szülővárosom vagy, Zágráb… című tanulmánykötete.

https://openbooks.ffzg.unizg.hr/index.php/FFpress/catalog/book/106