Kontakti

Filozofski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za turkologiju, hungarologiju i judaistiku
Katedra za hungarologiju
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

Tajništvo

Soba: B-021
gđa. Ana Ugrinović
Tel. +385 1 4092 030
E-mail: augrinov@ffzg.hr

Pročelnica Odsjeka

dr. sc. Barbara Kerovec, docentica (Katedra za turkologiju)
soba: B-022
Tel. +385 1 4092 064
E-mail: barbara.kerovec@gmail.com

 

Zamjenica pročelnice Odsjeka

dr. sc. Naida-Mihal Brandl, docentica (Katedra za judaistiku)
E-mail: mbrandl@ffzg.hr

 

Predstojnica katedre 

dr. sc. Orsolya Žagar Szentesi, izvanredna profesorica

Soba B-002
E-mail: ozagar@ffzg.hr
Tel.: +385 1 4092 045

ISVU koordinatorica / ECTS koordinatorica 

dr. sc. Kristina Katalinić, docentica
Soba: B-001
Telefon: +385 1 4092 045
E-mail: kkatali@ffzg.hr

ERASMUS koordinator

dr. sc. Sandor Bene, docent
Soba: B-001
Telefon: +385 1 4092 045
E-mail: mobilnost-hung@ffzg.hr

Satničarka katedre

Ana Sekso Milković, lektorica
Soba: B-001
E-mail: asekso@ffzg.hr

Knjižničarka

Tamara Bakran
Soba: K4.11 (u knjižnici, 4. kat)
Telefon: +385 1 4092 094
E-mail: tbakran@ffzg.hr

Studentski predstavnici

preddiplomski studij                                                                                                                  predstavnica: Jelena Skomrak (skomrakjelena@gmail.com                                              zamjenica: Klara Beštak (klara.bestak@gmail.com)

diplomski studij                                                                                                                      predstavnik: Borna Marčac (b.marcac501@gmail.com)                                                      zamjenica: Lisa Bouillet (lisa.bouillet483@gmail.com)