Kontakti

Filozofski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za turkologiju, hungarologiju i judaistiku
Katedra za hungarologiju
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

Tajništvo:

Soba: B-021
gđa. Stella Mijatović
Tel. ++385-1-6120 043
Fax: ++385-1-6156 879
E-mail: stella.mijatovic@ffzg.hr

Predstojnica katedre

Dr. sc. Orsolya Žagar Szentesi

Soba B-002
Tel.: +385-1-6120 045

ECTS koordinator / web-administrator katedre

Dr. sc. Kristina Katalinić
Soba: B-001
Telefon: +385-1-6120 045
E-mail: mobilnost-hung@ffzg.hr

ISVU koordinator za preddipomski i diplomski studij

Dr. sc. Kristina Katalinić
Soba: B-001
Telefon: +385-1-6120 045
E-mail:kkatalin@ffzg.hr

Satničar Odsjeka

Dr. sc. Kristina Katalinić
Soba: B-001
Telefon: +385-1-6120 045
E-mail: kkatalin@ffzg.hr

ERASMUS koordinator

Dr. sc. Sandor Bene, doc.
Soba: B001
Telefon: +385-1-6120 045
E-mail: mobilnost-hung@ffzg.hr

Knjižničarka

Tamara Bakran
Soba: K4.11 (u knjižnici, 4. kat)
Telefon: +385 1 6120 094
E-mail: tbakran@ffzg.hr

Studentski predstavnici

Borna Marčac (preddiplomski studij)
b.marcac501@gmail.com

Dávid Karácsonyi (diplomski studij)
dkaracsonyi@gmail.com