Kontakti

Filozofski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za turkologiju, hungarologiju i judaistiku
Katedra za hungarologiju
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

Tajništvo

Soba: B-021
gđa. Ana Ugrinović
Tel. +385 1 4092-030
E-mail: augrinov@ffzg.hr

Pročelnica Odsjeka

dr. sc. Marta Andrić, docentica
Soba: B-022

Konzultacije: srijeda, 11.00-12.00
E-mail: martaandric@yahoo.com
Tel: (01) 4092 064

 

Zamjenica pročelnice Odsjeka

dr. sc. Kristina Katalinić, docentica
Soba: B-002
Tel: (01) 4092 045                                                                                                      Konzultacije: utorkom 11.00-12.00 (i prema dogovoru)
 
 

Predstojnica katedre

Dr. sc. Orsolya Žagar Szentesi, izvanredna profesorica

Soba B-002                                                                                                                               E-mail: ozagar@ffzg.hr                                                                                                       Tel.: +385-1-6120 045

ISVU koordinator / ECTS koordinator / web-administrator katedre / satničar Katedre

Dr. sc. Kristina Katalinić, docentica
Soba: B-001
Telefon: +385-1-6120 045
E-mail: kristina.katalinic@gmail.com, kkatali@ffzg.hr

ERASMUS koordinator

Dr. sc. Sandor Bene, docent
Soba: B001
Telefon: +385-1-6120 045
E-mail: mobilnost-hung@ffzg.hr

Knjižničarka

Tamara Bakran
Soba: K4.11 (u knjižnici, 4. kat)
Telefon: +385 1 6120 094
E-mail: tbakran@ffzg.hr

Studentski predstavnici

Jelena Skomrak (preddiplomski studij)
skomrakjelena@gmail.com

Dávid Karácsonyi (diplomski studij)
dkaracsonyi@gmail.com